Učiteľ nie je Google 2 – môže, ale nemusí vedieť všetko

redakcia MAMA a ja | 31. Mar 2015
Učiteľ nie je Google 2 – môže, ale nemusí vedieť všetko

Účasť viac ako 350 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných škôl, bohatý odborný program, zahraniční prednášajúci z Nového Zélandu, Nemecka a Česka, viac ako 25 renomovaných slovenských lektorov, účasť zástupcov MŠVVaŠ SR, priamo riadených a profesijných organizácií z oblasti školstva.

Účasť viac ako 350 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných škôl, bohatý odborný program, zahraniční prednášajúci z Nového Zélandu, Nemecka a Česka, viac ako 25 renomovaných slovenských lektorov, účasť zástupcov MŠVVaŠ SR, priamo riadených a profesijných organizácií z oblasti školstva. Také sú hlavné charakteristiky už 4. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencia sa bude konať v dňoch 4. – 5. júna 2015 v hoteli Saffron **** Bratislava.


 „V snahe zostať konkurencieschopnými v medzinárodnom meradle budeme musieť byť aj my na Slovensku schopní spoľahnúť sa na ľudí, ktorí sú dobre vzdelaní, dobre informovaní a výborne vyškolení. K tomu však potrebujeme v prvom rade pedagógov s takýmito prívlastkami. Priali by sme si, aby to boli práve učitelia, ktorí sa nezľaknú svojich vízií, koncepcií rozvoja a nájdu odvahu a odhodlanie ich realizovať. Záleží nám na slovenskom školstve, na postavení učiteľov, na gramotnosti detí, na záujme rodičov, na našej budúcnosti. Robíme všetko pre to, aby sa naše deti mohli učiť z kvalitných materiálov, sprevádzal ich motivovaný učiteľ a viedol sebaistý riaditeľ školy. Sme presvedčení, že riaditeľom škôl i učiteľom máme čo ponúknuť, a práve s týmto zámerom organizujeme už po štvrtý raz medzinárodnú odbornú konferenciu pre pedagógov,“ predstavila zámery konferencie Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva Raabe Slovensko.

Bohatý odborný aj sprievodný program

Kurikulárne dokumenty na rôznych stupňoch. Heterogenita triedy. Šťastný vzdelávací systém. Reflexia testovania na Slovensku. Leadership ako odpoveď na vzrastajúcu byrokraciu škôl. Pedagogické riadenie školy: komu je toto dobré? Mentoring učiteľov. Duálne vzdelávanie... To je len zlomok z tém, ktoré odznejú tento rok v rámci bohatého programu. Program konferencie je zameraný na všetky stupne škôl a je určený riaditeľom, učiteľom, špeciálnym pedagógom aj výchovným poradcom. Na dvojdňovom podujatí sa účastníci stretnú s odborníkmi z Nového Zélandu, Nemecka, Čiech a zo Slovenska. Program je rozdelený do 4 sekcií – hlavné referáty (prednášky), semináre, workshopy a okrúhle stoly. Každý z účastníkov konferencie má tak možnosť zostaviť si svoj vlastný program, presne šitý na mieru jeho záujmom a potrebám. Príjemnú atmosféru vytvoria známi moderátori a účastníkov čaká aj zaujímavý večerný program.

Súčasťou programu bude tiež slávnostný krst jedinečnej knihy, ktorá vďaka slovenskému RAABE prichádza na náš knižný trh. Didaktika matematiky pre 1. – 4. ročník základných škôl - dielo známych britských autorov Ann a Len Frobisherovcov sa dostane do rúk účastníkom konferencie vôbec po prvý raz v slovenskom preklade. „Veríme, že pedagógovia počas konferencie strávia dva príjemné a inšpirujúce dni a využijú túto príležitosť nielen na načerpanie nových informácií o trendoch v zahraničí, ale aj na diskusiu a výmenu názorov s kolegami,“ povedala Monika Oravská.

Z programu konferencie vyberáme:

 Hlavné referáty 

Kurikulárne dokumenty na rôznych stupňoch, ich porovnanie smerom k 90. rokom: koncepcie vzdelávania
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu nového ŠVP pre materské školy 

Heterogenita triedy a manažment triedy
Christoph Eichhorn, Pedagogická vysoká škola v Sant Gallen

Poďme snívať o šťastnom vzdelávacom systéme!
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe

Reflexia testovania na Slovensku v súvislostiach
RNDr. Vladimír Burjan, Exam Testing, Dobrá škola

Čo je to kvalita školy? Prečo a čo hodnotiť?
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor, Univerzita Karlova v Prahe

Heterogenita vo vzdelávaní: novozélandské perspektívy a skúsenosti
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC, The University of Auckland, New Zealand

Semináre

Motivácia riaditeľov škôl na vstup, výkon a zotrvanie vo funkcii
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, katedra Centrum školského manažmentu

Kurikulárne dokumenty z rôznych krajín, spojme sa!
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave, vedúci autorského tímu nového ŠVP pre materské školy

Na čo deti testujeme? Príčiny a dôsledky v živote
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave, spolugarant nového ŠVP pre materské školy

Leadership ako odpoveď na vzrastajúcu byrokraciu škôl
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe

Zákonník práce v škole
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD., TASR, personálny manažér

Kurikulárne dokumenty pre ZUŠ
PaedDr. Ján Palkovič a kol., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Vzdelávanie v ranom detstve
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC, The University of Auckland, New Zealand

Pedagogické riadenie školy: komu je toto dobré?
PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe

Erasmus+. Mobilita učiteľov jednoducho a rýchlo
Erasmus plus teachers, Truel, s. r. o.

Komunitné miesto: škola. Spolupráca medzi obcou a školou vedie k vytvoreniu priestoru na efektívne fungovanie komunity
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC, The University of Auckland, New Zealand

Mýty, povesti a fakty o domácom vzdelávaní
Mgr. Vierka Krajčovičová, OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku 

Workshopy

Rada školy: hrozba či výzva?
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., Mgr. Silvia Kriváčková, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave

Vyrobte si tvár školy: kurikulárne dokumenty pre školu a v škole
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., Štátny pedagogický ústav Bratislava

Mentoring učiteľov: keď ti ľudskosť a skúsenosť podajú pomocnú ruku
Mgr. Dávid Králik, Súkromná škola FELIX, člen správnej rady školy

Úderná dvojka: učiteľ a asistent v škole
Mgr. Zuzana Endelová, Veronika Navrátilová, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave

Vzťah učiteľ a žiak
Christoph Eichhorn, Pedagogická vysoká škola v Sant Gallen

Ako učiť v súlade s výskumami o fungovaní mozgu
RNDr. Tatiana Piovarčiová, Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

Ako sa deti učia matematiku
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M. A.

Pracovné vyučovanie: cesta k tvorivosti a objavovaniu
Ing. Rastislav Geschwandtner

Okrúhle stoly

Testovanie prečo a načo!
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave, spolugarant nového ŠVP pre materské školy

Každá škola sa dá efektívne riadiť, ale kde na to vziať?
Mgr. Tatiana Kizivatová, riaditeľka školy ZŠ Komenského v Bratislave

Duálne vzdelávanie
Ing. Roman Csabay, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu pre Bratislavský samosprávny kra

 

Kedy a kde?

Medzinárodná odborná RAABE konferencia Učiteľ nie je Google2 – môže, ale nemusí vedieť všetko, sa uskutoční v dňoch 4. – 5. 6. 2014 v hoteli Saffron**** v Bratislave.

 

Dôležité!

Záujemcovia z radov pedagógov sa na konferenciu ešte môžu prihlásiť tu  . Viac informácií získajú aj na stránke www.raabe.sk alebo v skupine na Facebooku.

Poplatok za dvojdňovú konferenciu zahŕňa:
účasť na konferencii,
všetky materiály ku konferencii,
občerstvenie počas celého trvania konferencie,
obed v 1. deň konferencie,
slávnostnú recepciu s programom + krst knihy – novinky z RAABE,
obed v 2. deň konferencie.

Navyše: Do konca apríla 2015 je možné prihlásiť sa na konferenciu Učiteľ nie je Google2 – môže, ale nemusí vedieť všetko, za zvýhodnený poplatok iba 45 EUR.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: