Slalom medzi výtlkmi nepozná víťazov

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 10. Mar 2013
Slalom medzi výtlkmi nepozná víťazov

Tuhé mrazy, časté sneženie a následný odmäk sa prejavili aj na stave vozoviek. Jazda na našich cestách tak často pripomína slalom medzi výtlkmi, ktorý však nie vždy končí bez nehody. Od začiatku zimy (1. december 2012) do dnešných dní (24. február 2013) zaregistrovala Allianz - Slovenská poisťovňa už 600 poistných udalostí v havarijnom poistení spôsobených výtlkom. Celková výška škôd dosahuje približne 569-tisíc eur, teda priemerná výška škody dosahuje až 958 eur.

  • Allianz - SP registruje túto zimu už 600 poistných udalostí v havarijnom poistení spôsobených výtlkmi
  • Poisťovňa predpokladá vyše dvojnásobný nárast poistných udalostí spôsobených výtlkmi oproti predchádzajúcemu roku
  • Priemerná výška škody dosahuje takmer 1000 eur

Tuhé mrazy, časté sneženie a následný odmäk sa prejavili aj na stave vozoviek. Jazda na našich cestách tak často pripomína slalom medzi výtlkmi, ktorý však nie vždy končí bez nehody. Od začiatku zimy (1. december 2012) do dnešných dní (24. február 2013) zaregistrovala Allianz - Slovenská poisťovňa už 600 poistných udalostí v havarijnom poistení spôsobených výtlkom. Celková výška škôd dosahuje približne 569-tisíc eur, teda priemerná výška škody dosahuje až 958 eur.

V porovnaní s predošlými rokmi tak ide o rapídny nárast poistných udalostí aj celkovej sumy. Minulú zimu (1. december 2011 až 31. marec 2012) zaznamenala Allianz - SP 354 poistných udalostí spôsobených výtlkom v celkovej výške 387-tisíc eur. Už pred koncom februára tak Allianz - SP registruje viac poistných udalostí ako za celú minuloročnú zimu. Pri takomto trende by išlo až o dvojnásobný nárast poistných udalostí v porovnaní s predošlým rokom.

Riešením je správne havarijné poistenie

Poškodenie motorového vozidla výtlkmi na cestách kryje havarijné poistenie - ak je v poistnej zmluve zahrnuté krytie škôd na pneumatikách a diskoch, čo je pre motoristu rozhodne najkomfortnejšie riešenie vzniknutej škody.

Pokiaľ nemáte uzatvorené havarijné poistenie, môže si náhradu škody uplatniť iným, no podstatne náročnejším spôsobom:

  •  z poistenia zodpovednosti za škodu správcu komunikácie,
  •  u správcu komunikácie mimosúdnou dohodou,
  •  od správcu komunikácie na súde v občiansko-právnom konaní.

Ako si uplatniť škodu?

Čo robiť pri poškodení vozidla výtlkom radí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz - SP:

1. Poškodenie vozidla zapríčinené výtlkom na ceste je možné uplatniť bez ohľadu na to, či udalosť prešetrovala polícia alebo nie.

2. Motoristom odporúčame na mieste zdokumentovať škodu, jej rozsah aj samotnú vozovku, kde došlo k vzniku škody, napr. vlastnou fotodokumentáciou, prípadnými svedeckými výpoveďami a pod.

3. Klient môže škodovú udalosť poisťovni nahlásiť telefonicky, prostredníctvom internetu, na ktorejkoľvek pobočke, alebo aj priamo z miesta jej vzniku vďaka našej aplikácii pre smartfóny s názvom Poistné udalosti.

4. Pri havarinom poistení má poistený klient nárok aj na pomoc asistenčnej služby, ktorá zabezpečí opravu poškodeného vozidla na mieste alebo odtiahnutie automobilu do zmluvného servisu.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: