Sexuálne zneužívanie detí - týka sa nás všetkých

PhDr. Gabriela Čásarová, PhD. | 25. Oct 2013
Sexuálne zneužívanie detí - týka sa nás všetkých

Rodina je najprirodzenejším prostredím pre rozhovory, je to miesto blízkosti a intimity a spoločných aktivít. Práve rodina hrá dominantnú úlohu v sexuálnej výchove. Tá slúži nielen na  prevenciu nechcených tehotenstiev, AIDS a iných sexuálne prenosných chorôb, ale napr. aj na prevenciu sexuálneho zneužívania.  Sexuálne zneužívanie je nepatričné vystavovanie dieťaťa sexuálnemu styku, činnosti alebo správaniu. Dieťa  vo svojej nevinnosti nechápe takéto správanie dospelého a nie je schopné k nemu dať súhlas.

Rodina je najprirodzenejším prostredím pre rozhovory, je to miesto blízkosti a intimity a spoločných aktivít. Práve rodina hrá dominantnú úlohu v sexuálnej výchove. Tá slúži nielen na  prevenciu nechcených tehotenstiev, AIDS a iných sexuálne prenosných chorôb, ale napr. aj na prevenciu sexuálneho zneužívania.  Sexuálne zneužívanie je nepatričné vystavovanie dieťaťa sexuálnemu styku, činnosti alebo správaniu. Dieťa  vo svojej nevinnosti nechápe takéto správanie dospelého a nie je schopné k nemu dať súhlas.

Tu sú najčastejšie formy:

Bezkontaktné formy

 • Slovné sexuálne obťažovanie
 • Exhibicionizmus
 • Vystavovanie detí nezakrytým sexuálnym praktikám
 • Vystavovanie detí pornografii- nútenie  pozerať pornofilmy, obscénne filmy, fotrografovanie detí pre pornopriemysel
 • obťažovanie dieťaťa cez telefón, maily

Kontaktné formy

 • dotýkanie intímnych častí tela rukou, predmetmi, genitáliami
 • Nútenie dieťaťa k týmto dotykom
 • Vniknutie do pošvy prstami, predmetmi, pohlavným údom
 • Orálny sex, análny sex

 

Mimoriadne závažnou podobou zneužívania dieťaťa je incest, pri ktorom biologický otec sexuálne zneužíva svoje dieťa, najčastejšie dcéru. V rodine sa môže vyskytovať-  častejšie- aj tzv.  pseudoincest, pri ktorom je dieťa zneužívané druhom, priateľom alebo aj novým manželským partnerom matky. Často sa sexuálne  násilie pácha doma, ľuďmi, ktorým najviac dôverujete. Mnohí agresori sú vedomí toho, že za súlož s dieťaťom je väčší trest, tak využívajú iné formy zneužívania. Deti natáčajú na filmy alebo ich fotia pri sexuálnych aktoch. Najdrahšie bývajú domáce videá znásilňovania detí od 3-7 rokov. Medzi sexuálne násilie patrí aj obchod s deťmi –niektoré matky predajú svoje deti a tie sú potom využívané na sexbiznis.

 

Aké sú príznaky sexuálneho zneužívania?

 • Dieťa kreslí obrázky so sexuálnou tématikou
 • Neprimerané sexuálne správanie
 • Strata dôvery v dospelých, strach z prítomnosti neznámych dospelých všeobecne, alebo konkrétnej dospelej osoby
 • Bolesti alebo zápalové ochorenia v krčnej, análnej alebo genitálnej oblasti
 • Nápadné zmeny správania- môže byť zvýšená nervozita, depresia, prestáva komunikovať
 • Zhoršenie školských výsledkov
 • Somatické problémy

Deti často nedokážu popísať čo sa stalo, nie  sú zriedkavé pocity viny. Ak aj niečo prezradia, vysvetľovanie býva často limitované len ukázaním miesta, ktorých sa dospelý dotýkal. Sexuálne násilie sa pomerne ťažko dokazuje, pokiaľ nie je spojené s fyzickým násilím.

Chlapci, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní, sú potenciálnymi násilníkmi v budúcnosti. Ide o tzv. transgeneračný prenos týrania. Dievčatá, ktoré boli takto zneužívané mávajú v dospelosti problém mať normálny sexuálny život.

Rodičia by mali byť prvými informátormi svojich detí v oblasti sexuality . Je dobré, ak hľadáme vhodné momenty na rozhovor a neodkladáme ho. Môžeme sa  cítiť nepríjemne, ak máme o týchto témach s deťmi hovoriť. Je prirodzené pociťovať rozpaky a strach, prípadne obavy z nedostatočných poznatkov, na druhej strane si treba uvedomiť, ako tým pomáhate svojmu dieťaťu predchádzať nielen sexuálnemu zneužívaniu. Informácie by nemali byť zahmlievajúce a nejasné, ale pravdivé a zároveň prispôsobené veku dieťaťa.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: