Rozbieha sa TEENS ≠ KIDS

Redakcia | 22. máj 2009

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo v spolupráci so spoločnosťou Bayer začína osvetovú tour TEENS ≠ KIDS, ktorej cieľom je ukázať tínedžerom, že už nie sú deti.

BRATISLAVA (19.mája 2009) - Spoločnosť pre plánované rodičovstvo v spolupráci so spoločnosťou Bayer začína osvetovú tour TEENS ≠ KIDS, ktorej cieľom je ukázať tínedžerom, že už nie sú deti. Sú zodpovední sami za seba, za svoje telo, zdravie, ale aj za svojich potenciálnych partnerov pri sexuálnych aktivitách resp. možnosti otehotnenia. Projekt prebieha na 14 stredných školách v období od mája do júna formou interaktívnych diskusií medzi študentmi a odborníkmi- sexuológom, gynekológom a moderátorkou Verou Wisterovou. Autorkou scenára je významná slovenská sexuologička a psychologička doc. Eva Poliaková, PhD. z Pedagogickej fakulty v Nitre, ktorá sa už desiatky rokov venuje výchove mládeže.

V rámci hlavnej témy projektu - láska, priateľstvo a veci s nimi súvisiace, je rozoberaná dôležitosť lásky v partnerskom vzťahu. Diskusia sa venuje témam ako dôvera, mravné hodnoty 21. storočia, či potreba vzájomnej komunikácii medzi partnermi. Úlohou projektu je tiež priblížiť mladým ľuďom spôsoby ochrany pred sexuálne prenosnými chorobami, úlohu antikoncepcie, či predchádzanie neželanému tehotenstvu a pod. Prítomnosť známej osobnosti a jej osobné skúsenosti z vlastného života a užívania antikoncepcie dodávajú diskusií osobitý ráz. Voľba moderátora talk- show padla na známu, sympatickú a priamočiaru Veru Wisterovú, ktorú mladí ľudia dobre poznajú a akceptujú, rovnako aj ona je ochotná zdieľať s nimi svoje skúsenosti. Problematika nie je podávaná tradičnou formou odborných prednášok, ale tínedžerom bližšou lifestylovou formou. Tínedžeri sú tak prístupnejší a odvážnejší, sú ochotnejší zapojiť sa do diskusie aj o tabuizovaných a chúlostivých témach.

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo sa chce prostredníctvom talk- show, stretávania sa s mladými ľuďmi a taktiež pomocou dotazníka dozvedieť čo najviac informácií o ich sexuálnom správaní, o tom akými informáciami v oblasti znalosti a používania antikoncepcie disponujú, prípadne, v ktorej oblasti je potrebná väčšia osveta. Spoločnosti Bayer získané informácie pomôžu lepšie spoznať profil tínedžerov ako užívateľov antikoncepcie, ich názory a návyky. Predpokladá sa, že prednášok sa zúčastní cca 1000 mladých ľudí, v priemere 70 študentov na každú školu.  

Osvetová kampaň odkazuje na webovú stránku www.antikoncepcia.com, na ktorej sa nachádza množstvo informácií z oblasti starostlivosti o zdravie ženy, taktiež informácií týkajúcich sa problematiky spôsobu ochrany pred neželaným tehotenstvom, užívania vhodných antikoncepčných tabletiek, resp. iných možných foriem ochrany a pod. Stránka obsahuje chat, lifestylový magazín, kontakty pre užívateľky a samozrejme poradňu odborníka. V osobitnej sekcií Teens Kids sa nachádza elektronický dotazník, prostredníctvom ktorého sa respondenti dostávajú do súťaže o zaujímavé ceny- iPody.

Spoločnosť Bayer je v súčasnosti lídrom v oblasti hormonálnej antikoncepcie a hormonálnej substitučnej liečby. Jej podiel  na európskom trhu predstavuje 46%. Vďaka neustálemu výskumu a vývoju prináša každoročne nové prípravky na zlepšenie zdravia žien. Slovensko však i napriek tomu patrí medzi európske krajiny, ktoré majú najnižšiu mieru používania antikoncepcie. Práve preto má spoločnosť záujem, prostredníctvom rôznych edukačných projektov zvýšiť znalosti výhod antikoncepcie najmä medzi mladými ľuďmi a súčasne poukázať na dôležitosť a nutnosť plánovaného rodičovstva.

 

  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: