Pozvánka na 8. benefičný koncert NAČÚVAJ SRDCOM

Marta Čarnogurská, riaditeľka nadácie HELP | 11. Jun 2009

V piatok 12. júna 2009 o 19.00 hodine v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží 12 v Bratislave sa uskutoční 8. benefičný koncert NAČÚVAJ SRDCOM s cieľom podporiť talenty detí z mnohodetných rodín.

Nadácia HELP

HELP Foundation

 

„Vytvárať pre deti rovnaké príležitosti“

 

V piatok 12. júna 2009 o 19.00 hodine v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží 12 v Bratislave sa uskutoční 8. benefičný koncert NAČÚVAJ SRDCOM s cieľom podporiť talenty detí z mnohodetných rodín.

Na Slovensku každoročne ubúda počet narodených detí. Projekt Načúvaj srdcom nadácie HELP je preto podporou rodičom mnohodetných rodín pri ich obetavej výchove, starostlivosti a láske k deťom. Veď najväčšie talenty, ktoré pozná celý svet, väčšinou vzišli z jednoduchých a ťažkých pomerov.

Projekt Načúvaj srdcom každoročne vytvára fond, z ktorého prostriedkov poskytuje dotácie, pre deti z mnohodetných rodín a deti zo špecifického rodinného prostredia. Tieto prostriedky sú určené na jazykový alebo odborný kurz, na prezentáciu svojich výsledkov, na členský príspevok do športových alebo záujmových klubov, súborov, na školu v prírode alebo prázdninový pobyt, na nákup študijnej literatúry, na úhradu školného a podobne.
 
Aj tento rok koncert pripravila nadácia HELP  pod vedením medzinárodne uznávanej profesorky operného spevu pani Evy Blahovej a pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu pani Anny Záborskej. Vďaka jedinečnému kreditu pani profesorky pozvanie účinkovať prijalo 15 umelcov z celého sveta. V programe odznejú árie od  známych operných skladateľov  v podaní  žiakov pani Evy Blahovej nielen zo Slovenska ale aj z Fínska, Chorvátska, Rakúska, Nórska, Austrálie, Iránu, Nemecka, Švajčiarska a Českej republiky. Na klavíri bude sprevádzať Margaret Roberts z Veľkej Británie a Xenia Maskalíková Slovensko. V úvode už tradične vystúpia tanečníci TK Danube, integrujúci hendikepovaných tanečníkov, pod vedením Andreja Mičuneka.

Nadácia HELP od vzniku projektu v r. 2001 takto už podporila 3321 detí z rodín so štyrmi až dvanástimi deťmi, ktorým prerozdelila prostriedky zo získaných finančných darov v celkovej sume  51 849 € (1.562 000 Sk).
V uplynulých rokoch nadácia HELP z týchto prostriedkov tiež poskytla možnosť účinkujúcim siedmim mladým umelcom zúčastniť sa medzinárodných speváckych kurzov konajúcich sa každoročne v zahraničí.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: