Podporte ľudí s mentálnym postihnutím! Ako? Farbami!

redakcia MAMA a ja | 22. Jan 2015
Podporte ľudí s mentálnym postihnutím! Ako? Farbami!

Darujte výtvarné problému ľuďom, ktorí to potrebujú!

Nezisková organizácia Lepší svet odštartovala zbierku výtvarných potrieb pre svojich klientov – ludí s mentálnym znevýhodnením. Mottom zbierky je „Sme kreatívni, chceme maľovat“. Do 31. marca 2015 môžete darovať nové i použité farbičky, fixy, temperové, akrylové, či akvarelové farby, štetce, plátna a pod., ktoré Lepší svet následne použije vo svojom centre pri arteterapii s klientmi.

Sme kreatívni, chceme maľovať

Ako nezisková organizácia má Lepší svet obmedzené zdroje na svoju činnosť, a preto každá forma pomoci je vítaná a pomôže. „Výtvarné potreby sú v našom centre dennou nevyhnutnostou, pretože celoročne využívame arteterapiu ako terapeutický nástroj na dosahovanie cieľov v podobe pozitívnych zmien v správaní našich klientov. V rámci krúžkových terapií využívajú rôzne techniky - kreslí sa prstami, maľuje sa akvarelovými i akrylovými farbami, strihajú sa škatule, klienti kreslia autoportréty, otláčajú prírodné tvary, modelujú masky,“ približuje riaditeľ neziskovej organizácie Lepší svet, PaedDr. Dušan Mikulec, MPH.

Arteterapia má pozitívny vplyv na rozvoj osobností ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí sa bližšie poznávajú na základe vytvorených artefaktov, pri práci s farbami, pri imaginácii, pri využívaní priestoru a pri interpretácii zvolených tém. Svojím expresívnym prejavom tak dávajú väčší zmysel a význam umeniu. Tento druh tvorby je pre nich formou komunikácie poukazujúcej na hľadanie tvorivého potenciálu a vzťahu k ostatným v našej spoločnosti.

Vyzbierané výtvarné potreby môžete doniesť do 31. marca 2015 do pracovno-rehabilitačného centra Lepší svet na Osuského 8, 851 03 Bratislava – Petržalka, PO-PIA: 8.30 – 17.00 hod. alebo je možné dohodnúť sa na ich vyzdvihnutí, email: info@lepsisvet.org alebo tel.: 0903 476 763.

Kto je Lepší svet?

Lepší svet je nezisková organizácia, ktorá sa už viac ako 12 rokov stará o ludí s mentálnym znevýhodnením. Prevádzkuje viacero zariadení v bratislavskom a trenčianskom kraji, v ktorých sa stará o takmer stovku klientov. V starostlivosti o ľudí s mentálnym znevýhodnením je najväčšou neštátnou neziskovou organizáciou na Slovensku, ktorá sprostredkováva 24-hodinové moderné a progresívne sociálne služby. Hlavnou prioritou je skvalitňovať a zlepšovať život klientom so zreteľom na ich individuálne potreby.


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: