Obnova lásky v rodinách

Redakcia | 23. jún 2011

Srdečne vás pozývame na trojdňový letný seminár PhDr. Jiřiny Prekopovej a MUDr. Taťjany Horkej o obnove lásky v rodinách.

Srdečne vás pozývame na trojdňový letný seminár

Obnova lásky v rodinách

s PhDr. Jiřinou Prekopovou a MUDr. Taťjanou Horkou

Termín: 8 – 10. august 2011, Spoločenský dom, mestská časť Bratislavy – Záhorská Bystrica

Seminár Obnova lásky v rodinách je zároveň úvodný lektorský kurz vzdelávacieho preventívneho programu Škola lásky v rodine, ktorý zostavila pani dr. Jiřina Prekopová.

„Škola lásky v rodine je prevencia, ktorá má napomôcť tomu, aby sa pod silou bezpodmienečnej lásky podarila výchova detí aj manželský vzťah. Radosť a láska je omnoho účinnejšia pre vývin človeka ako strach a hnev.“ Jiřina Prekopová

Čo je náplňou seminára?

Účastníci sa budú môcť zoznámiť so základnými etickými princípmi, na ktorých je postavené učenie pani PhDr. Prekopovej. Tento seminár nie je orientovaný na Terapiu pevným objatím podľa etiky PhDr. Prekopovej, ale z tejto terapie vychádza. Seminár je zameraný na výcvik nových lektorov Školy lásky v rodine, ktorí budú tento preventívny vzdelávací program šíriť ďalej.
Lektormi tohto vzdelávacieho programu sa môžu stať študenti, pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, lekári, zdravotné sestry, logopédi, fyzioterapeuti, rodičia detí so zdravotnými problémami, no aj ostatní ľudia so záujmom o túto problematiku.

Dôležité informácie:

Prvý deň – 8. 8. 2011 sa na seminári môže zúčastniť široká verejnosť, druhý a tretí deň 9. 8. a 10. 8. budú pokračovať už len adepti na budúcich lektorov vzdelávacieho programu Škola lásky v rodine. Podmienkou získania certifikátu lektora/ky je účasť na ďalšom 3-dňovom seminári s J. Prekopovou, ktorý s odstupom niekoľkých mesiacov zorganizujeme znova na Slovensku.

Nejde o výcvik terapeutov, ale o výcvik lektorov preventívneho programu, o prevenciu chýb vo výchove a v bežnej komunikácii v rodinách. Pôjde o praktické cvičenia v emočnej konfrontácii, komunikácii, rozoznávaní komunikačných bŕzd, v predchádzaní a riešení konfliktov. Ďalšia téma je zdravý systemický poriadok v rôznych rodinách: klasickej, rozdelenej, adoptívnej, náhradnej, ďalej súrodenecké poradie a jeho význam, výchovné pravidlá v rodine a pod. Obsahom výcviku pre lektorov je aj sebaskúsenosť – zmierenie s rodičmi pod vizualizáciou, s cieľom zabrániť prenosu nespracovaných konfliktov z vlastného detstva na svoje deti.

Cena za tento 3-dňový seminár pre budúceho lektora vzdelávacieho programu Školy lásky v rodine je 140,- Eur
Účasť na jednom dni seminára – táto možnosť je len 8. augusta 2011 pre širokú verejnosť je 40,- Eur

Organizátori: Materský klub Luna; OZ Slovenské duly
Odborný garant: Katedra Liečebnej pedagogiky UK v Bratislave
Kontakt: Mgr. Zuzana Bajkaiová, dula a lektorka Školy lásky v rodine
zubajka@gmail.com; +421 905 23 53 87

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: