Nekupujte vianočné darčeky v supermarketoch, stredoškoláci ich pre vás vyrobili ručne!

Tlačová správa | 23. november 2014
Nekupujte vianočné darčeky v supermarketoch, stredoškoláci ich pre vás vyrobili ručne!

Koniec novembra bude opäť patriť podujatiu JUVYR 2014 - prezentácii remeselných zručností mladých ľudí zo stredných odborných škôl.

Koniec novembra bude opäť patriť podujatiu JUVYR 2014 - prezentácii remeselných zručností mladých ľudí zo stredných odborných škôl. Tohtoročnej výstavy, ktorá sa bude konať v dňoch
25. - 26. 11. 2014 v bratislavskom Národnom tenisovom centre Aegon sa aktívne zúčastní až 49 základných a 44 stredných odborných škôl z celého Slovenska. Jej cieľom je osloviť  a motivovať žiakov základných škôl pre štúdium na stredných odborných školách a ukázať návštevníkom „široké spektrum profesií.

JUVYR 2014 sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho  a garantom projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).  Súbežne s JUVYR-om budú v Národnom tenisovom centre prebiehať ďalšie dve podujatia  - odborné súťaže pre stredoškolákov „Skills Slovakia“ a „17.  Medzinárodný veľtrh cvičných firiem“, rovnako organizované Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

 Okrem prehliadky súťaží a skúšok šikovnosti mladých stredoškolákov si  návštevníci budú mať možnosť výhodne nakúpiť ich vlastnoručne vyrábané výrobky. Medzi každoročne najpredávanejšie patria produkty z vosku, fúkaného skla, vianočné vence, veľmi obľúbené sú kadernícke služby či ochutnávky pečených výrobkov.

Od roku 2013 sa JUVYR-u aktívne zúčastňujú aj tri národné projekty v gescii ŠIOV, ktoré si pre návštevníkov pripravujú zaujímavý program v rámci svojich odborných činností. Záujemcovia sa môžu dozvedieť všetky podstatné informácie o modernizácii školstva na základných či stredných odborných školách, ako aj o pripravovanej národnej sústave kvalifikácií.

V rámci odborných súťaží  „Ukáž čo vieš“ v odbore maliar, inštalatér, kaderník, kozmetička a vizážistka sa predstaví až 80 mladých talentov z celého Slovenska, pričom už druhý rok sa žiaci základných škôl zapoja do kombinovaných súťaží so žiakmi stredných odborných škôl.

Prvou motivačnou aktivitou bude „Škola mojej profesie“, kde 559 súťažiacich z celého Slovenska ukáže svoju kreativitu  a manuálne zručnosti v 35 témach. Druhou pripravovanou súťažou je „Stavebníctvo rukami našich žiakov“, ktorá je zacielená na profesie inštalatér a stolár.  Víťazi z minuloročných súťaží sa predstavia v práci s robotickou rukou na stavebniciach FESTO v špeciálnej zostave dopravník – zásobovanie – manipulácia v mechatronike. Súčasťou podujatia budú odborné workshopy či diskusie o smerovaní odborného vzdelávania a prípravy v systéme slovenského školstva.

Na 17. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem sa predstaví  71 cvičných firiem zo stredných odborných škôl, z toho 14 zahraničných - z Bulharska, Čiech, Fínska, Rakúska, Rumunska a z Talianska.

Podujatie aktivizuje mladých ľudí k samostatnosti a umožňuje im osvojiť a zlepšiť si podnikateľské, personálne, odborné a sociálne zručnosti. Súčasťou veľtrhu budú súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotí nielen stánok, katalóg, elektronické prezentácie, slogan, logo, ale aj  najlepší reprezentanti cvičných firiem.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: