Mýtus vyvrátený!

Mgr. Marika Koscelníková | 24. Jan 2014
Mýtus vyvrátený!

Štatistiky týkajúce sa obezity detí sú nelichotivé. Približne každé desiate dieťa je obézne, pričom každé piate dieťa má nadváhu. Nesú za to zodpovednosť matky? Až doteraz za jednu z príčin nadváhy bolo považované pracovné vyťaženie žien.

Štatistiky týkajúce sa obezity detí sú nelichotivé. Približne každé desiate dieťa je obézne, pričom každé piate dieťa má nadváhu. Nesú za to zodpovednosť matky? Až doteraz za jednu z príčin nadváhy bolo považované pracovné vyťaženie žien.

Európsky výskum detskej obezity vyvrátil dohady, že deti, ktorých matky pracujú na plný úväzok, ohrozuje obezita viac ako iné deti.  Výsledky výskumu uverejnil časopis Journal of Health Economics v článku s názvom „Zamestnanosť matiek a detská obezita – Európska perspektíva“. Štúdia ukázala, že európske deti, ktorých matky pracujú, nemajú vyššie percento telesného tuku ani väčší obvod pása ako iné deti. Vyvracia tak americký mýtus o tom, že za detskou obezitou je pracovné vyťaženie matky, ktorá má menej času na prípravu zdravého jedla pre svoje deti a menej času, aby pre svoje deti zabezpečili pravidelný pohyb. Práve naopak. Štúdia poukazuje na fakt, že európska pracujúca matka má okrem iného aj dostatok finančných prostriedkov, aby deťom zabezpečila zdravú stravu a primerané športové aktivity.

Podľa výskumov existuje spojitosť medzi zamestnanosťou matky a obezitou jej detí iba v USA a vo Veľkej Británii. V kontinentálnej Európe sa táto spojitosť nezistila. Vedci to vysvetľujú odlišným životným štýlom a štruktúrou spoločnosti.

Výskum poukázal aj na to, že pri boji s detskou obezitou je dôležité venovať pozornosť inštitúciám starostlivosti o deti. Čas, ktorý tam deti strávia, kým sú ich matky v práci, je dôležitý aj z pohľadu výživy a stravovacích návykov. Za pozitívny príklad štúdia uvádza Švédsko, kde predškolské zariadenia a školy štandardne ponúkajú jedlo, ktoré spĺňa požiadavky zdravej výživy.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: