Mamičky na sieti

PhDr. Gabriela Čásarová, PhD. | 6. september 2013
Mamičky na sieti

Miesta, kde určite stretneme mamičky, dôverne poznáme, sú to nepochybne detské ihriská, parky, detské kútiky v obchodoch, materské centrá, atď. Napriek tomu mnohé z nás máme problém osloviť cudziu mamičku, možno sa cítime neisté. Treba si uvedomiť, že za oslovenie nič nedáme a môže sa z toho vyvinúť perspektívne kamarátstvo.

Pojem sieť zvyčajne zahŕňa príbuzných, priateľov, susedov, a pod. To všetko môže pre človeka predstavovať využiteľné zdroje. Pre mamičky na materskej dovolenke sú mimoriadne dôležité tieto zdroje, nakoľko práve nástupom na materskú dovolenku strácajú kontakty s pracovným kolektívom. Niektoré sa presťahujú do iného mesta či dediny a v tom prípade hovoríme aj o absencií ďalších dôležitých kontaktov.

Nie je výnimkou, že narodením dieťaťa zrazu zistíme, že si už nemáme čo povedať s kamarátkami, ktoré deti ešte nemajú. Ocitáme sa tak v akejsi nechcenej izolácií. Mnohé mamičky si to kompenzujú tým, že sa absolútne a výhradne odovzdajú svojej rodine- najmä deťom a manželovi a popri bežných povinnostiach vyplývajúcich z tejto krásnej  roly zabúdajú na seba. Pritom materstvo môže byť nielen krásne, ale aj vyčerpávajúce. Preto práve dostupné zdroje aj v podobe kamarátstiev s inými mamičkami  predstavujú podpornú sieť na zvládanie takej záťaže, akou materstvo nepochybne je.

Siete môžu mať rôznu hustotu a rôznu kvalitu, záleží od množstva kontaktov a od hodnôt, ktoré im prisudzujeme. Hustota osobnej siete závisí od počtu osôb, ktoré do nej pustíme. Kvalitu siete však neurčuje počet osôb v nej, ale vzťahy pôsobiace v sieti. Toto platí hlavne pre internetové sociálne siete, v ktorých majú mnohí obrovské množstvo kontaktov a pritom v reálnom živote si s týmito osobami nemajú čo povedať.

Ak hovoríme o internetových sociálnych sieťach a opustenosti, mnoho mamičiek si zapína počítač pre to, aby našli nejaký ľudský kontakt- kohokoľvek na druhej strane, kto im zdvihne náladu a nebudú si pripadať také opustené. Otázka znie, prečo uprednostňujeme kontakt virtuálny a nie tvárou v tvár? Prečo uprednostňujeme mať 130 virtuálnych priateľov na facebooku radšej ako 1 reálneho? Je to paradox, že si budujeme radšej virtuálnu sociálnu sieť ako by sme pracovali na tej reálnej.

Tak ako budovať „reálnu“ sociálnu sieť? Miesta, kde určite stretneme mamičky, dôverne poznáme, sú to nepochybne detské ihriská, parky, detské kútiky v obchodoch, materské centrá, atď. Napriek tomu mnohé z nás máme problém osloviť cudziu mamičku, možno sa cítime neisté. Treba si uvedomiť, že za oslovenie nič nedáme a môže sa z toho vyvinúť perspektívne kamarátstvo.

Takže do sieťovania, milé mamičky!

 

.

 

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: