Konkurz do muzikálu!

27.9.2011 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Máte talentovaného syna vo veku 6-7 rokov? Prihláste ho na konkurz do muzikálu!

Prihláste svoje dieťa na konkurz!

2.10.2011 od 10,00 hod. v divadle HTS!