Konkrétna pomoc pre krízové rodiny s malými bábätkami

Úsmev ako dar | 19. Jul 2012
Konkrétna pomoc pre krízové rodiny s malými bábätkami

Pomôžte mladým rodinám v núdzi...

Pomoc by mala byť adresná a efektívna. O to sa Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar usiluje už viac než 20 rokov.

V súčasnosti nás v Bratislave o pomoc požiadali tri ohrozené rodiny. Tri matky, ktoré žijú v zložitých životných podmienkach a o chvíľu sa ich situácia ešte o niečo „skomplikuje“, pretože privedú na svet ďalšieho potomka. Bez odborného sprevádzania a finančnej dotácie im reálne hrozí, že starostlivosť o deti nezvládnu a tie im budú odňaté. Takéto riešenie by nikomu neprospelo, naopak. Išlo by o krajné riešenie hraničnej situácie, na ktorom by sa podpísalo zlyhanie nielen rodičov, ale aj pomáhajúcich subjektov. Podajme im spolu pomocnú ruku, ktorá im dovolí uveriť, že aj nepriazeň sa dá prekonať.

To, čo tieto rodiny budú v dohľadnej dobe potrebovať sú predovšetkým predmety dennej spotreby ako:

  • plienky
  • mliečna výživa
  • detská drogéria.

Ide o rýchlo spotrebovaný tovar, ktorý nie je v dnešnej dobe najlacnejší a bez neho sa nezaobídu.

Prvá rodinka: Už v týchto dňoch sa má mamičke s deviatimi deťmi narodiť ďalšie dieťatko. Vzhľadom na to, že rodina býva v podnájme s relatívne vysokým nájmom a manžel pracuje za minimálnu mzdu, aj základné nutnosti pre dieťa sú pre nich finančne nedostupné.

Druhá rodinka: Odchovankyňa detského domova sa v decembri 2012 bude tešiť už z druhého dieťaťa. Jej partner tiež vyrastal v detskom domova, a tak sú obaja bez rodinného zázemia. Hoci sa partner snaží rodinu zabezpečiť a udržiava si stálu prácu, viac než na život v sociálnej ubytovni to nestačí.

Tretia rodinka: Mladá mamička prežila detstvo v detskom domove a verila, že aspoň ako dospelá zažije fungujúcu rodinu. Dnes sa však ocitla v situácii, kedy sama vychováva dieťa a pod srdcom nocí ďalšie. Partner ju opustil práve v čase, keď najviac potrebovala jeho oporu.

Kvôli ochrane osobných údajov neuvádzame mená rodín a ani fotografie.

PROSTREDNÍCTVOM VÁS VIEME PODAŤ POMOCNÚ RUKU

Spoločnosť Úsmev ako dar pomáha rodinám v kríze, náhradným rodinám a deťom v náhradnej starostlivosti a tým, ktorí už opustili detské domovy a nemôžu sa spoľahnúť na oporu vlastnej rodiny. Nie je to ľahká práca. Vyžaduje si veľa odhodlania, porozumenia a odbornosti. Na začiatku vždy stojí konkrétny človek, dieťa alebo rodina, ktorá potrebuje pomoc. Našou snahou je, aby sa im dostalo náležitej podpory a starostlivosti. No ak má byť pomoc skutočne efektívna, musí otvárať novú perspektívu, nielen hasiť už vzplanutý požiar. Usilujeme sa preto ukázať naším klientom spôsoby, ako sa postaviť na vlastné nohy, ujať sa zodpovednosti za seba a svoje okolie. Ak sa to podarí, je to výhra pre nich aj pre nás. Ale bez podanej ruky to častokrát nejde.

Potrebujeme pomôcť trom našim klientským rodinkám, ktoré čakajú prírastok a nemajú zvyšné peniažky na zabezpečenie plienok, mliečnej výživy a detskej drogérie.

Ďalšie informácie: www.usmev.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: