Kedy pomáha pupočníková krv

PR článok | 9. Dec 2011

Možno sa aj vy pýtate, prečo sa o pupočníkovej krvi toľko hovorí. Samozrejme, ide o bohatý zdroj krvotvorných kmeňových buniek a dá sa odobrať iba pri narodení dieťaťa...

Možno sa aj vy pýtate, prečo sa o pupočníkovej krvi toľko hovorí. Samozrejme, ide o bohatý zdroj krvotvorných kmeňových buniek a dá sa odobrať iba pri narodení dieťaťa. To sú známe fakty. Menej známe je, aké ochorenia sa ňou dajú liečiť a či je táto liečba vo svete rozšírená.

Dôležitá krvotvorba: Červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky – to sú tri základné zložky krvi. U dospelých ľudí sa tvoria v kostnej dreni, no počas vnútromaternicového vývoja sa krvotvorné bunky začínajú vytvárať najmä v pečeni a slezine plodu. Pár týždňov pred narodením sa prostredníctvom krvného obehu začnú premiestňovať do kostí. A práve tento proces zapríčiňuje, že hneď po narodení dieťatka je jeho krv ešte plná buniek, ktoré sa v nej v podobnom zložení už nikdy nevyskytnú. Je pravda, že zdrojom krvotvorných kmeňových buniek sú aj kostná dreň a periférna krv. No výhoda buniek z pupočníkovej krvi spočíva v tom, že sú mladé, vitálne a nezaťažené ochorením. Cieľom transplantácie krvotvorných buniek je obnova krvotvorby po zlyhaní kostnej drene.

Transplantácie sa rozlišujú na autológne a alogénne. Pri autológnych transplantáciách dostáva pacient svoje vlastné krvotvorné bunky. Podľa štatistík tvoria približne 60 % všetkých transplantácií krvotvorných kmeňových buniek. Pri alogénnych transplantáciách sa využívajú bunky od darcu.

Už 23 rokov: Prvá transplantácia pupočníkovej krvi sa uskutočnila v roku 1988 v Paríži. Lekári použili pupočníkovú krv od sestry malého pacienta. Vlastnú pupočníkovú krv použili prvýkrát brazílski lekári o desať rokov neskôr. Podľa najnovších štatistík World Marrow Donor Association je trend používania pupočníkovej krvi stúpajúci. Zatiaľ čo sa počas prvých pätnástich rokov využívania tejto terapie transplantovalo okolo 2 000 jednotiek pupočníkovej krvi, dnes je to už takmer 4 000 ročne. Do dnešného dňa bolo uskutočnených viac ako 25 000 transplantácií s použitím pupočníkovej krvi.

Široké spektrum: Na základe výsledkov rozsiahlej štúdie z roku 2008 zaoberajúcej sa pravdepodobnosťou podstúpenia transplantácie krvotvorných kmeňových buniek sa odhaduje, že približne 1 človek zo 400 podstúpi počas svojho života transplantáciu vlastných krvotvorných buniek (pravdepodobnosť je teda 1 : 400). V detskom veku je pravdepodobnosť podstúpenia transplantácie z pochopiteľných dôvodov menšia (1 : 5 000), keďže deti sú zdravšie ako dospelí.

Pravdepodobnosť použitia rodinne uskladnenej pupočníkovej krvi je o to vyššia, že táto krv sa môže v prípade zhody použiť aj na transplantáciu pre súrodenca. Zhodný súrodenec je najcennejší a odborníkmi najpreferovanejší darca krvotvorných buniek na alogénnu transplantáciu. Pravdepodobnosť kompatibility medzi vlastnými súrodencami je 25 %.

Použitie vlastnej pupočníkovej krvi: Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné všade tam, kde by bola indikovaná transplantácia vlastných krvotvorných buniek. Publikovali sa úspešné prípady použitia vlastnej pupočníkovej krvi u detí pri liečbe týchto ochorení: neuroblastóm, meduloblastóm, mozgové tumory. Z hematologických diagnóz bolo publikované úspešné použitie v prípade získanej aplastickej anémie a akútnej lymfoblastovej leukémie. U dospelých sú najčastejšími indikáciami autológnej transplantácie tieto ochorenia: mnohopočetný myelóm, Hodgkinove i Non-Hodkinove lymfómy, akútna myeloblastová leukémia a niektoré solídne tumory.

Nové možnosti využitia vlastnej pupočníkovej krvi sa ukazujú aj v oblasti regeneratívnej medicíny. Ide o nápravu tkanív či orgánov poškodených úrazom, degeneratívnym alebo autoimunitným ochorením. V USA a Nemecku prebiehajú klinické štúdie sledujúce liečebné účinky vlastnej pupočníkovej krvi pri ochoreniach ako diabetes typ I., detská mozgová obrna alebo pri neurologických poruchách. V rámci týchto štúdií sa vlastná pupočníková krv podala viac ako 200 deťom. Roku 2011 bola vydaná vlastná pupočníková krv zo slovenskej banky na liečbu detskej mozgovej obrny pre slovenského pacienta do USA. Na Slovensku sa pripravuje klinická obdobná štúdia.

Vplyv kmeňových buniek z pupočníkovej krvi, ktoré sú schopné zmeniť sa na rôzne bunky ľudského organizmu, sa intenzívne skúma aj v laboratórnych podmienkach pre ortopedické, kardiologické, neurologické a ďalšie indikácie.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: