Internet nielen pre dospelých

29.4.2009 v kategórii Mama, autor Mgr. Maroš Majko, PhD., foto: istockphoto.com

Internet poskytuje takmer neobmedzený zdroj informácií a pocit bezpečia a anonymity...

Internet sa stal predovšetkým v posledných rokoch rozšíreným prostriedkom komunikácie medzi ľuďmi na celom svete. Poskytuje takmer neobmedzený zdroj informácií a pocit bezpečia a anonymity. S internetom čoraz viac pracujú aj deti rôznych vekových kategórií. Nezriedka svojimi znalosťami predbehnú aj dospelých. Vzhľadom na to, že im chýbajú skúsenosti a určitý stupeň opatrnosti, často riskujú a neuvedomujú si nebezpečenstvo, ktoré im akútne hrozí.

Internet môžeme charakterizovať ako verejne prístupný systém navzájom prepojených počítačov z celého sveta. Ide o prepojené domácnosti či firmy, ktoré si vymieňajú informácie. Je ich nespočetné množstvo. Z prístupných informácií je veľmi náročné vybrať to, čo je skutočne potrebné a pravdivé.

Chat predstavuje systém komunikácie medzi ľuďmi prostredníctvom internetu. Často ide o využívanie rôznych diskusných fór a tzv. kanálov či miestností. Tie sa líšia predovšetkým svojím zameraním. Niektoré sa napríklad zaoberajú počítačovými hrami, rôznymi koníčkami a podobne. Prostredníctvom týchto skupín je možné získať partnerov na komunikáciu v reálnom čase.

Príbeh: Petra bola obyčajné trinásťročné dievča. Priateľská, v kolektíve spolužiakov obľúbená. Podobne ako väčšina z nich, začala využívať internet aj ona. Prostredníctvom chatových stránok si našla nových priateľov. Objavila to, čo jej často chýbalo. Niekoho, kto by ju vypočul. Na internete bol vždy niekto k dispozícii a venoval sa jej. Takto sa zoznámila s Pavlom. Pavol pochádzal z vedľajšieho mesta. Písali si niekoľko týždňov a vďaka tomu sa bližšie spoznali. Petra si zrazu uvedomila, že sa jej Pavol veľmi páči. Mal názory, s ktorými súhlasila, tešil sa aj z maličkostí. Na fotke, ktorú jej poslal cez e-mail, vyzeral veľmi milo. Preto sa dvojica jedného dňa dohodla na osobnom stretnutí. Miestom ich prvého stretnutia mala byť internetová kaviareň v meste, kde býval Pavol. Petra neváhala pricestovať a bola plná očakávaní. Po niekoľkých minútach hľadania sa konečne stretli. Petra neskrývala svoje prekvapenie. Namiesto o niečo staršieho rovesníka stál pred ňou takmer tridsiatnik. Nahnevaná a sklamaná odišla rýchlo domov.

Ako tento príbeh mohol pokračovať ďalej, si každý iste domyslí sám. Zdá sa vám niečo podobné neuveriteľné, či dokonca nemožné? V tom prípade sa veľmi mýlite. Aktuálne výskumy ukazujú, že až neuveriteľné dve tretiny detí, ktorým niekto na internete navrhol  osobné stretnutie, pozvanie prijali. Stretli sa napriek tomu, že danú osobu nikdy predtým osobne nevideli.

Identita na internete

Internet je do veľkej miery anonymný. Na diskusných fórach či chatových miestnostiach sa môže ktokoľvek vydávať za kohokoľvek iného. Nie je problém získať fotografie rôznych známych či neznámych osôb z internetu a používať ich ako svoje. V profiloch, ktoré dopĺňajú informácie o diskutujúcom, je možné vybrať rôzne možnosti. Muž sa môže v zlomku sekundy stať ženou, mladý chlapec dospelým mužom, či naopak. Všetko závisí len od serióznosti a fantázie diskutujúceho. Predovšetkým mladší účastníci diskusií majú tendenciu takýmto informáciám absolútne dôverovať a často si vytvoria o osobe veľmi pozitívny obraz. Neuvažujú nad možnosťou, že ich niekto môže oklamať. Často bez akéhokoľvek rozmýšľania poskytnú svoje telefónne číslo, e-mail, či dokonca poštovú adresu a ďalšie informácie, ktoré je možné veľmi ľahko zneužiť.

Ako sa chrániť

Ochrana vychádza predovšetkým z prevencie. Rodičia by sa mali o svoje deti zaujímať a komunikovať s nimi. Nestačí dieťa posadiť k počítaču a na dlhší čas sa ho „zbaviť“. Pravidelne je potrebné kontrolovať ich prácu pri počítači a deti poučiť o rizikách internetu a rôznych trikoch, ktoré môžu ľudia využívať. Upozorniť ich na to, aby nikomu nedávali osobné údaje a každý krok si veľmi dobre premysleli. Vysvetliť im, že ak nemajú dostatok istoty, môžu sa kedykoľvek poradiť.
Dôverovať počítaču a internetu sa v mnohých prípadoch nevypláca. Ak sa váš potomok chce s niekým naozaj stretnúť, nie je vhodné to bez premýšľania zakázať. Môže sa totiž stať, že v budúcnosti vás o tomto zámere nebude informovať a stretne sa aj bez vášho vedomia. Oveľa vhodnejšie je naučiť dieťa opatrnosti a zároveň oceniť jeho úprimnosť. Ak sa chce s niekým stretnúť, vždy len v skupine kamarátov či kamarátok a na verejne prístupnom mieste, kde sa nachádza väčšie množstvo ľudí.

Závislosť na internete?

Okrem často spomínaných závislostí na rôznych chemických látkach existuje tiež závislosť na počítačoch, počítačových hrách či internete. Ide o tzv. nelátkovú závislosť. I keď sa to zdá na prvý pohľad nemožné, závislosť na internete existuje a je veľmi reálna. Deti sú navyše návykovými ťažkosťami ohrozené viac ako dospelý človek. Niekedy stačí relatívne málo a bežná prítomnosť na internete sa zmení na nekontrolovateľnú túžbu byť tam neustále, bez ohľadu na to, čo používateľ robí. Záleží predovšetkým na osobnosti jednotlivca, jeho predchádzajúcich skúsenostiach a tendencii stať sa závislým. Deti sú samozrejme v tomto prípade ohrozené najviac.
Sledujte preto priebežne varovné príznaky u dieťaťa, aby situácia nezašla príliš ďaleko. Dieťa musí dodržiavať určitý denný režim a striedať prácu pri počítači s inými činnosťami a predovšetkým s pohybom na čerstvom vzduchu. Ak dieťa reaguje pri počítači príliš podráždene alebo sa správa agresívne, nie je ochotné s vami komunikovať, stráca priateľov, zhoršuje sa mu prospech v škole alebo prichádza k negatívnym zmenám v jeho osobnosti, je najvyšší čas konať. Internet nemôže narúšať vzťahy s rovesníkmi, ani výraznejšie obmedzovať dieťa v bežných denných činnostiach a situáciách. Je potrebné si uvedomiť, že žiaden počítač nemôže nahradiť pozornosť a lásku tých najbližších.

Ako ochrániť dieťa pred hrozbami internetu

- priebežne kontrolujte svoje dieťa, ak pracuje s internetom;
- využite pomoc podporných počítačových programov, ktoré filtrujú nevhodný obsah;
- poučte svoje dieťa o rizikách, ktoré prináša internet a komunikácia s ľuďmi na diaľku, ak sa v internete nevyznáte, poproste niekoho, kto má lepší prehľad a skúsenosti v tejto oblasti;
- vysvetlite dieťaťu, že nemá nikomu dávať svoje osobné údaje, číslo mobilného telefónu, adresu a pod.;
- počítač umiestnite na také miesto v domácnosti, kde je k nemu možný častý prístup (napr. hala);
- stanovte deťom maximálny čas určený na prácu s počítačom a dôsledne ho kontrolujte, tento čas by však nemal byť neprimerane krátky a príliš obmedzujúci;
- zaujímajte sa o to, čo dieťa na internete robí a aké materiály vyhľadáva;
- s deťmi predovšetkým veľa komunikujte, zaujímajte sa o osobné problémy a snažte sa pomáhať;
- sledujte varovné znaky, ktoré vás môžu dostatočne včas upozorniť na vznikajúcu závislosť;
- podieľajte sa na výbere počítačových hier pre svojho potomka;
- zapamätajte si – zakázané ovocie často chutí najlepšie, preto nad každým krokom a možnými následkami dlhšie premýšľajte.

Ako postupovať, ak sa objavili prvé znaky závislosti

- predovšetkým sa snažte konať racionálne a zbytočne situáciu ďalej nezhoršujte nepremysleným správaním a neprimeraným hnevom;
- podrobne preskúmajte situáciu, napíšte si všetko, čo ste zistili a čo môže byť dôležité pre odborníkov (aké hry dieťa hráva, koľko času je pri počítači, ako reaguje, ako sa správa, aké zmeny ste zaznamenali a pod.);
- dohodnite sa s dieťaťom na nových pravidlách, ktoré bude nutné dôsledne dodržiavať;
- ak sú vaše kroky neúspešné a neviete ako ďalej, vyhľadajte odborníka – psychológa, prípadne psychiatra, ktorý sa špecializuje na závislosti a poraďte sa s ním.

Internet predstavuje bohatý zdroj informácií. Je veľmi nerozumné prístup k nemu deťom a mládeži zakázať. Oveľa vhodnejšie je ich naučiť, ako s ním zaobchádzať a využívať ho, aby slúžil ako prostriedok k rýchlemu získaniu cenných informácií. Vyznať sa v spleti informácií je totiž veľmi náročné aj pre dospelého človeka.

„Až neuveriteľné dve tretiny detí, ktorým niekto na internete navrhol osobné stretnutie, pozvanie prijali.“

„Žiaden počítač nemôže nahradiť pozornosť a lásku tých najbližších.“

Aké sú Vaše skúsenosti s internetom? Našli ste tu svoju lásku, priateľov? Ako sú na tom s internetom Vaše deti? Napíšte nám!