Hodina deťom zabojuje o Guinessov rekord!!!

Redakcia | 25. október 2011

Spravte si uzol na vreckovke, aby ste nezabudli pomôcť deťom!

Spravte si uzol na vreckovke, aby ste nezabudli pomôcť deťom!

Dnes sa oficiálne začal 13. ročník verejnej finančnej zbierky Hodina deťom. V príjemnom prostredí ELESKO wine bar na Ventúrskej ulici v Bratislave predstavitelia Nadácie pre deti Slovenska spolu so známymi osobnosťami prezradili, čím Hodina deťom prekvapí verejnosť tento rok.

Nadácia pre deti Slovenska (NDS), ktorú podľa aktuálneho prieskumu marketingovej agentúry TNS vyše 90 % respondentov povaţuje za dôveryhodnú, dnes v ELESKO wine bar na Ventúrskej ulici v Bratislave oficiálne otvorila 13. ročník svojej zbierky Hodina deťom. Na tlačovej konferencii, ktorú moderovala Katarína Brychtová, výkonná riaditeľka nadácie Dana Rušinová oznámila, ţe zbierka do pokladničiek ULIČNICA v uliciach miest Slovenska bude tento rok 11. novembra. Televízna šou Hodiny deťom – jej priamy prenos bude na Jednotke STV na Mikuláša 6. decembra.

Na tlačovej konferencii bola aj čestná predsedníčka Hodiny deťom Emília Vášáryová, autor kreatívy Hodiny deťom Juraj Johanides, Ladislav Venczel, predstaviteľ spoločnosti Plaut - generálneho partnera Hodiny deťom. Šéfkuchár reštaurácie Camouflage Jaroslav Ţídek aj v mene svojich kolegov Igora Čehyho a Mariána Filla predstavil pokus o rekord v upečení najvyššieho „komína“ z palaciniek, ktorým sa chce Hodina deťom zapísať do Guinessovej knihy rekordov.

Hodina deťom Hodina deťom (HD) je celoročná verejná finančná zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Prostredníctvom nej poukazuje na potreby detí a mládeţe, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie ich ţivota. Hodina deťom od svojho vzniku podporila 1 469 projektov celkovou sumou 4 109 496,86 eur. www.hodinadetom.sk

Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia pre deti Slovenska (NDS) je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou. Je súčasťou celosvetovej siete nezávislých partnerských organizácií pre deti a mladých ľudí, ktorej iniciátorom je International Youth Foundation z USA. Riadi sa Etickým kódexom Fóra donorov. NDS od svojho vzniku do konca roka 2010 podporila 1 990 projektov celkovou sumou 5 354 374 eur.
www.nds.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: