Európski spotrebitelia preferujú sklo

MAMA a ja | 12. Jun 2014
Európski spotrebitelia preferujú sklo

Výsledky celoeurópskeho prieskumu nezávislej agentúry InSites ukazujú, že obľuba sklenených obalov je súčasťou trendu zdravého a „udržateľného“ životného štýlu.

Takmer tri štvrtiny európskych spotrebiteľov (74 %) uprednostňujú sklo ako obalový materiál na nápoje a potraviny, a to z troch hlavných dôvodov. Sklenené obaly zachovávajú chuť obsahu, považujú sa za zdravotne neškodné a bezpečné a sú ohľaduplné k životnému prostrediu.


Na rozsiahlom prieskume sa zúčastnilo viac ako 8 000 spotrebiteľov zo 17 európskych krajín, ktorí odpovedali na otázky týkajúce sa obalových materiálov. Obľuba skla je vysoká vo vzťahu k alkoholickým nápojom, ale aj k vode, džúsom, nealkoholickým nápojom a mliečnym výrobkom. Väčšina európskych spotrebiteľov, ktorí doma konzumujú jogurty, by dala prednosť nákupu týchto produktov v skle. Žiadny iný obalový materiál nedosahuje pri tomto produkte takúto obľubu. Vývoj posledného obdobia, ako je zintenzívnenie recyklácie skla a odporúčanie Európskej komisie, aby rodičia používali sklenené detské fľaštičky ako jeden zo zdravotne najvhodnejších variantov, podporuje zodpovednú spotrebu a efektívne zaobchádzanie so zdrojmi v Európe. Najnovší európsky prieskum dokazuje, že rastúci dopyt po čisto prírodných produktoch, ako sú potraviny a nápoje z ekologického poľnohospodárstva, má zrejme tiež vplyv na to, aké obalové materiály spotrebitelia preferujú. Najlepšie vyhovujú tomuto trendu práve obaly zo skla. 65 % európskych spotrebiteľov dáva prednosť sklu, pretože najlepšie zachováva chuť potravín a nápojov, ktoré sú v ňom skladované. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo napríklad vinári stáčajú víno do sklenených fliaš. Sklo ako obalový materiál má navyše imidž spájaný skôr s prestížnymi produktmi. 79 % respondentov odpovedalo, že volia sklo pri nápojoch na zvláštne príležitosti.

Ľudia si spájajú sklenené obaly so zdravotnými výhodami, pretože zachovávajú „to dobré“, ako sú vitamíny, a fungujú ako prirodzená bariéra proti baktériám. Väčšina európskych spotrebiteľov je tiež presvedčená, že obalové materiály, ktoré sa používajú na balenie potravín a nápojov, môžu chemicky reagovať s obsahom. V prípade skla sa však táto interakcia považuje za najnižšiu zo všetkých obalových materiálov. 14 % spotrebiteľov opýtaných

v prieskume odpovedalo, že nakupujú dojčenskú výživu a že pri týchto výrobkoch uprednostňujú sklenené obaly oproti iným materiálom. Respondenti uvádzali aj ekologické dôvody. Takmer polovica európskych spotrebiteľov hodnotí sklo ako najlepší obalový materiál s ohľadom na životné prostredie. Necelých 80 % uviedlo, že sklo je možné recyklovať na rovnaké alebo podobné obaly bez zníženia kvality. V tomto ohľade sklo jasne prevyšuje ostatné obalové materiály. Drvivá väčšina európskych spotrebiteľov uviedla, že sklo recykluje. Stále viac spotrebiteľov dáva najavo svoju podporu skla a pripája sa k hnutiu Friends of Glass. Ako je vidieť z účasti na poslednej kampani „Sklo nič neskrýva“, spotrebitelia stále citlivejšie vnímajú, či im obalový materiál zaručí zdravotnú neškodnosť a zachovanie nutričnej hodnoty potravín i nápojov.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: