Prečo z ľaváka nerobiť praváka?

Ing. Lenka Straková | 14. Jul 2015

Pokiaľ práve vaše dieťa spontánne používa pri ťažkých úlohách ľavú ruku, bolo by veľkou chybou snažiť sa túto prirodzenosť zvrátiť.

„Do ktorej ruky zase berieš tú lyžičku?!“ kárala zakaždým babička svojho vnuka, štvorročného Paľka. Chlapček vždy len nešťastne prehodil príbor z ľavej ruky do pravej a pustil sa do jedla. Keby vtedy pred rokmi táto pani poznala fakty, ktoré o ľavorukosti vieme dnes, radšej by si namiesto napomínania zahryzla do jazyka.

Potláčanie "ľavorukosti" je chybou

Takmer všetci ľudia používajú prednostne jednu ruku, jedno oko, jedno ucho. Človek jednoducho tým „dominantným“ z párových orgánov vykoná danú úlohu lepšie, rýchlejšie a v neposlednom rade aj radšej.

Rozdiel sa prejaví, najmä keď ide o činnosť zložitú a náročnú. Lateralita nie je návyk ani zlozvyk, je to danosť.

Napriek tomu, že školské predpisy zakazujú precvičovanie ľavorukých detí už od roku 1967, v praxi to často bolo inak. Po dlhé generácie boli deti nútené svoju ľavorukosť potláčať a používať tú „správnu“ pravú ruku.

Diskriminácia ľavákov má korene v dávnej minulosti

Je zaujímavé, že diskriminácia ľavákov má hlboké korene v mnohých kultúrach sveta, ani tú stredoeurópsku nevynímajúc. V knihe „Ľaváci a ich výchova“  píše americká psychologička Jane M. Healey:

„V celej známej histórii sveta boli ľaváci predmetom strachu a pohŕdania. Boli považovaní za vyvrheľov a vnímaní ako ľudia podradní, neohrabaní, nešťastní, zlovestní, dokonca aj satanskí." Latinský názor pre ľavorukosť je sinister – ľavý, ale taktiež nechápajúci či zlovestný...

Francúzske slovo pre ľavorukosť je gauche, čo znamená neohrabaný, nemotorný, či človek, ktorému chýba spoločenská uhladenosť... Talianske mancini má význam aj krivý alebo deformovaný. Portugalsky ľavý, canhoto, znamená slabý alebo mdlý...

Predsudky voči ľavákom existujú storočia, z historických prameňov vyplýva, že vo väčšine kultúr bol oficiálne presadzovaný kult pravej ruky. Po celé roky boli deti bité, pokiaľ sa nenaučili používať pravú ruku. V stredoveku boli v extrémnych prípadoch prejavy ľavorukosti dôvodom na  obvinenie z čarodejníctva a upálenie na hranici.

Ešte v 19. storočí prispel k teórii nadradenosti pravorukých slávny taliansky psychiater Cesare Lombrose, ktorý vo svojej práci z oblasti kriminalistiky napísal, že medzi zločincami sa vyskytuje pomerne viac ľavákov než v ostatnej populácii, z čoho potom vyvodil, že ľavorukosť patrí k degeneratívnym znakom svedčiacim o zločinnosti.

Prečo sú ľaváci v menšine?

Je pravdepodobné, že v počiatkoch ľudstva bolo na Zemi pravorukých a ľavorukých jedincov približne rovnako. Podobne je to aj u primátov, napríklad u šimpanzov vo voľnej prírode sú prejavy pravorukosti a ľavorukosti približne v rovnováhe.

Už ale v dobe bronzovej sa v ľudskej populácii rodila prevaha pravákov. Vedci si doteraz márne lámali hlavy nad tým, prečo k tejto zmene došlo. Existujú len hypotézy:

napríklad americký zoológ Desmond Morris vo svojej knihe „Ľudské mláďa“ píše, že pravú stranu ľudského tela „zvýhodňuje“ fakt, že väčšina žien pestuje dieťatko na ľavej ruke:

„Matky to tak činia bez ohľadu na to, či sú ony samotné pravoruké alebo nie. Keď prevažná väčšina dojčiat otočí hlavu doprava, dostane sa im odmeny – mlieka, tepla, utešovania, kontaktov a ochrany.

Otočenie hlavou doprava  je pre ne teda lákavejšie ako otočenie hlavou doľava... Táto asymetria môže prispievať k dlhodobému preferovaniu dominancie určitej ruky.“

Iní vedci sa prikláňajú k teórii, že za príklon ľudstva k pravorukosti môže uctievanie boha Slnka – ľudské obrátenie čelom k východu po dlhé tisícročia každý deň ráno zdravili vychádzajúce „božstvo“ pravou rukou a naznačovali na oblohe dráhu, po ktorej postupovalo.

Ľavá ruka pritom musela zostať v pokoji, aby nedráždila nepriateľské temné sily, ktoré z tejto ľavej (severnej) strany hrozili. Práve tieto rituály údajne viedli k zníženiu podielu ľavákov v populácii.

K nárastu pravorukosti mohli prispieť aj krvavé vojny – bojovníci v bitkách používali meče a kopie a telo si chránili ochrannými štítmi. Muži, ktorí držali kopiu v ľavej ruke a štít v pravej ruke, boli znevýhodnení, pretože mali nechránené srdce.

Umierali tak v boji častejšie ako praváci a s nimi preto vymierali aj gény pre ľaváctvo.

Ľaváctvo je v génoch

Áno, dnes už je naozaj vedecky potvrdené, že ľaváctvo je ovplyvnené génmi: Vlani v lete zverejnil prestížny americký vedecký časopis Molecular  Psychiatry správu o tom,  že bol objavený gén, ktorý ovplyvňuje „rozdelenie kompetencií“ jednotlivých mozgových hemisfér – gén LRRTM1 totiž rozhoduje o tom, ktorá strana mozgu bude kontrolovať emócie a ktorá reč.

Zaujímavé pritom je, že u pravákov centrum reči leží v ľavej hemisfére a pravá strana mozgu kontroluje emócie, zatiaľ čo u ľavákov  to býva naopak.

Novinári českých aj zahraničných médií preto gén LRRTM1 prekrstili na „gén ľavorukosti“. Ale naspäť k pravekým bojovníkom.

Výsledkom výhody pravorukosti počas evolúcie je skutočnosť, že z pôvodných päťdesiat percent ľavákov ich už dnes v našej populácii zostal len zlomok – odhaduje sa, že s dominantnou ľavou rukou sa rodí každý desiaty človek.

O typoch ľavorukosti a o tom, ako zistíte, či je vaše dieťa ľavák, budeme písať v ďalšej časti.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: