13. september Svetový deň prvej pomoci

Redakcia | 13. september 2014
13. september Svetový deň prvej pomoci

Dnes si pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Vedeli by ste zasiahnuť v krízovej situácii a pomôcť zachrániť život?

Dnes si pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Vedeli by ste zasiahnuť v krízovej situácii a pomôcť zachrániť život? Cieľom Svetového dňa prvej pomoci je zvýšiť povedomie verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci nielen v krízových, ale aj v každodenných situáciách. Základy prvej pomoci možno ovládame teoreticky zo škôl, zamestnania, ale prakticky použiť vedomosti sa bojíme. Podľa prieskumov len 5 až 10 percent obyvateľov strednej Európy dokáže podať prvú pomoc. Takmer dve tretiny Slovákov by uvítalo možnosť absolvovať kurz prvej pomoci, keďže väčšina z nich sa cíti nedostatočne prakticky vybavená. Hlavným motivátorom je pripravenosť pomôcť niekomu blízkemu.

Materské centrá organizujú pravidelne kurzy prvej pomoci pre rodičov. Na nich sa rodičia naučia reagovať a zasiahnuť v život ohrozujúcich situáciach, ktoré môžu nastať počas bežného dňa. Zvyčajne je vedený odborníkmi v oblasti detskej urgentnej medicíny. Cieľom je osvojiť si základné postupy správneho poskytovania prvej pomoci. Na kurze prvej pomoci pre rodičov sa môžete naučiť: zhodnotiť stav dieťaťa a aktivovať informačný záchranársky systém, poskytnúť prvú pomoc pri poruche vedomia, dýchania a srdcovej činnosti, prvú pomoc pri krvácaní, šoku, zlomeninách u detí. Pokiaľ o  kurz prvej pomoci pre rodičov máte záujem, informujte sa v materskom centre vo svojom okolí.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: