Hľadáme MAMU ROKA 2020

Redakcia | 7. máj 2020
Hľadáme MAMU ROKA 2020

Hľadáme možno práve vás.

Poznáte vo svojom okolí mamu, ktorá je výnimočná a inšpiratívna?
Mamu, ktorej príbeh je natoľko silný, že si zaslúži pozornosť?

Zaslúži si titul MAMA ROKA vaša kamarátka, sestra alebo vy?

Prihláste sa, chceme sa obklopovať úžasnými mamami, ktoré môžu byť pre nás všetkých veľkým vzorom. 
Najkrajšiu ženu spoznávame každý rok ale najkrajšou ozdobou ženy je jej materstvo. 

Vydavateľstvo ORBIS IN a časopis Mama a ja vyhlasuje súťaž MAMA ROKA 2020, aby sme ženám, ktoré vychovávajú deti, prejavili úctu. Chceme ich podporiť, inšpirovať a povzbudiť, pretože cítime a vidíme, že sa im v našej spoločnosti nedostáva dostatok.

Vyzdvihnúť tie, ktoré majú za sebou výnimočný príbeh, prekonali samy seba, zachránili rodinu, alebo sú vzorom pre svoje okolie. Ale aj tie, ktoré svojím nasadením, prácou a osobnosťou ovplyvňujú dianie v spoločnosti. Zvládajú zložité úlohy spojené s rodinou, nachádzajú riešenia v krízových situáciách a popri tom všetkom sú schopné riadiť kolektív, pracovať na významných projektoch a v dostatočnej miere sa zaujímať aj o verejný život.

Mama roka 2020

Možno nezmeníme postavenie ženy - matky v spoločnosti, ale určite vyzdvihneme jej silu, obetavosť a lásku, ktoré budú ústrednou témou vašich príbehov.
Projektom chceme poukázať aj na výnimočných ockov a ich úlohu v rodine a pri výchove detí.

MAMA ROKA 2020

Príbeh môžete prihlasovať do 4 kategórií:

MAMA bojovníčka – silná mama, ktorá zabojovala so svojím osudom a našla riešenie v ťažkej životnej situácii, alebo ho ešte len hľadá a okolie oceňuje jej silu a bojovnosť.
Ambasádorkou tejto kategórie je Kristína Tormová. 

MAMA podnikateľka – žena, ktorá dokázala preraziť v mužskom svete a jej príbeh je spojený s úspechom v profesii. Potrebujeme vzory a potrebujeme mamy, ktoré budú pre nás všetky veľkou motiváciou.
Ambasádorkou tejto kategórie je Lucia Hablovičová

MAMA influencerka – mama, ktorá svojím nevšedným prístupom a osobným príkladom ovplyvňuje iné ženy cez sociálne siete. Nie je dôležitý počet sledovateľov, ale odkaz, nadšenie a to, že do toho dáva celé svoje srdce.
Ambasádorkou tejto kategórie je Diana Hágerová. 

Ocko roka – v špeciálnej kategórii dávame priestor aj mužom, pretože si to zaslúžia. Aj k nim je osud občas krutý, ale nevzdávajú to a bojujú. Mnohí ostali s deťmi sami, alebo ich zaskočili nečakané okolností. Aj ich príbehy majú miesto v našej ankete Mama roka.
Ambasádorom tejto kategórie je Roman Pomajbo. 

Pre víťazky jednotlivých kategórií máme pripravené skvelé CENY

Viete, o čo hráte? 

Ceny pre MAMU ROKA 2020

Mama roka 2020

Viac informácii, registráciu a všetky podmienky súťaže nájdete na stránke: 

www.mamaroka.sk