Materská škola bude definitívne povinná pre všetky deti od piatich rokov veku

Redakcia | 16. Oct 2020
Povinná skolka

Čo ak v obci škôlka nie je? Čo ak v škôlke nebude miesto?

Predškolskú starostlivosť na Slovensku získajú všetky päťročné deti

Lepšie vzdelanie a odbornú starostlivosť získa od budúceho roka viac detí v predškolskom veku. Materská škola bude definitívne povinná pre všetky deti od piatich rokov veku. Noví škôlkari nastúpia do materských škôl už v septembri 2021, zápisy budú v máji budúceho roka.

„Uvedomujeme si, že je veľmi dôležité, aby rovnakú štartovaciu čiaru vo vzdelávaní dostali všetky deti,“ vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling. 

Zápisy pre predškolákov sa uskutočnia v máji 2021

Predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Zápisy do materských škôl sa pre tieto deti uskutočnia v máji 2021.

Na financovanie vzdelávania 5-ročných detí vyčlení ministerstvo školstva zvýšený finančný príspevok. Ide spolu o viac ako 15 miliónov eur ročne na zvýšené finančné nároky zriaďovateľov materských škôl, súvisiace s povinným predškolským vzdelávaním. Počet miest v materských školách sa bude navyšovať.

V prípade, že kapacita štátnej siete materských škôl v niektorých lokalitách Slovenska nebude ani napriek novým zariadeniam stačiť, rodič bude môcť vzdelávať dieťa aj v individuálnej forme, napríklad doma alebo v alternatívnej neštátnej škôlke. 

Čo ak v obci škôlka nie je?

Ministerstvo ďalej v zákone dodatočne upraví, aby dieťa v prípade nedostatku miesta v spádovej materskej škole v mieste jeho bydliska malo možnosť chodiť do materskej školy v niektorej z najbližších obcí. V prípade, že obec nemá zriadenú materskú školu, majú rodičia nárok na príspevok na dopravu dieťaťa z miesta trvalého bydlisko do materskej školy, kde plní povinné predprimárne vzdelávanie a späť.

V prípade, že sa pre dieťa nenájde miesto v žiadnej verejnej materskej škole, rodič nebude čeliť žiadnym sankciám ani nebude povinný dávať dieťa do neštátnej alebo neverejnej materskej školy.

ZDROJ: www.minedu.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: