Prijímačky na stredné školy nebudú, rozhodne prospech

Redakcia | 29. Apr 2020
prijímacky na stedne skoly

Po ústnych maturitách zrušili aj prijímačky na stredné školy.

Rozhodne prospech, prijímačky nebudú

Na strednú školu budú prijímaní žiaci na základe známok, ktoré mali na vysvedčení vo 8. a v prvom polroku 9. ročníka. Ministerstvo školstva určilo aj vzorce, podľa ktorých budú školy prideľovať body jednotlivým predmetom. 

K dobrým bodom prispeje aj umiestnenie na okresných, krajských, či celoštátnych kolách olympiád a súťaží. 

Do 29. mája sa žiaci dozvedia, či boli na danú strednú školu prijatí, alebo nie. 
Talentové skúšky sa uskutočnia len v nevyhnutných prípadoch.  

Prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá sa uskutočnia v termínoch od 15. júna do 30. júna a vláda k nim pripravuje osobitné rozhodnutie.  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: