Neprišla vám OČR? Sociálna poisťovňa vyzýva k trpezlivosti

Marika Koscelníková | 30. Apr 2020
OČR mi neprišla

Nie je dôvod na paniku, treba počkať, každého vybavíme, tvrdí Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne.

Mnohým pandemická OČR neprišla - čo robiť?

Ako sa pre web Mama a ja vyjadril hovorca Peter Višváder:  

"Žiadatelia o pandemickú OČR nemusia kontaktovať Sociálnu poisťovňu, dávky sa už postupne priebežne vyplácajú. Sociálna poisťovňa ich vypláca v zákonnej lehote, ktorá je 60 dní od podania žiadosti, nič nemešká a nikto, kto má na dávku ošetrovné zákonný nárok, nebude ukrátený. Dávky za marec sa teda vyplácajú v apríli a máji.

Nie je dôvod na paniku, treba počkať, každého vybavíme, Sociálna poisťovňa má dosť finančných prostriedkov na výplatu dávok."

Sociálna poisťovňa podľa Višvádera eviduje aj veľa nekompletných žiadostí, čo zdržalo ich vyplatenie:

"Mnohé žiadosti, ktoré poistenci poslali do Sociálnej poisťovne, neboli kompletné (chýbali k nim čestné vyhlásenia k žiadostí s vyznačením dní, počas ktorých poskytovali starostlivosť dieťaťu či inej osobe; boli uvádzané nesprávne osobné údaje či názov zamestnávateľa, žiadatelia často poslali aj viac žiadostí, čím zdržiavajú celý proces a pod.) a zamestnanci Sociálnej poisťovne, ktorí pracujú v maximálnom nasední aj nadčasy aj cez víkendy, musia údaje u poistencov overovať a došetrovať."

Sociálna poisťovňa vyplatila vyše 90 % dávok za marec

Z celkovo odhadovaných viac ako 320 tisíc dávok Sociálna poisťovňa do 30. apríla vyplatí takmer 295 tisíc dávok, čo predstavuje 92 % z celkového odhadovaného počtu. 

Zostáva vyplatiť  ešte zhruba 25 tisíc dávok. 

Tie dávky, ktoré neboli doteraz z uvedených dôvodov spracované, budú postupne dopočítavané a doručované aj mimo hlavných výplatných termínov (teda pred 15. a 27. dňom v mesiaci).

Na rozhodovanie o dávkach má zo zákona Sociálna poisťovňa 60 dní (Zdroj: www.socpoits.sk).

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: