Kedy začať s angličtinou?

Redakcia | 16. september 2013

Čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým väčšiu má šancu vedieť ho ako slovenčinu. Úžitok z výučby druhej reči od útleho detstva je však podľa psychológov ďaleko väčší, než len prirodzené osvojenie si slovnej zásoby a prízvuku. Výskumy poukazujú na to, že deti z bilingválnych domácností sú mentálne flexibilnejšie, kreatívnejšie a rozumovo často vyspelejšie ako ich jednojazyční rovesníci. Druhá reč tak dieťatku výrazne uľahčí nielen školský, ale aj spoločenský a neskôr profesionálny život.

Pre bábätká neexistujú cudzie reči. Podľa vedeckých štúdií sa totiž malým deťom všetky jazykové vnemy ukladajú na tie isté mozgové dráhy - akúkoľvek reč si teda osvoja s rovnakou ľahkosťou ako materčinu. Experti preto odporúčajú, aby si deti začali osvojovať cudzie jazyky čo najskôr. Vďaka unikátnym zážitkovým kurzom Baby´s Best Start tak dostane vaše dieťa šancu naučiť sa angličtinu s ľahkosťou a omnoho lepšie ako v bežnej škole.

Čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým väčšiu má šancu vedieť ho ako slovenčinu. Úžitok z výučby druhej reči od útleho detstva je však podľa psychológov ďaleko väčší, než len prirodzené osvojenie si slovnej zásoby a prízvuku. Výskumy poukazujú na to, že deti z bilingválnych domácností sú mentálne flexibilnejšie, kreatívnejšie a rozumovo často vyspelejšie ako ich jednojazyční rovesníci. Druhá reč tak dieťatku výrazne uľahčí nielen školský, ale aj spoločenský a neskôr profesionálny život.

Na Slovensku je špecialistom na (nielen) ranú výučbu jazyka populárny a medzinárodne uznávaný program kurzov Helen Doron Early English (HDEE), ktorý využíva práve princípy učenia sa materinskej reči už od útleho veku detí. Hodiny kurzu Baby’s Best Start tak rodičia môžu začať navštevovať už s trojmesačným bábätkom.

„Zameriavame sa predovšetkým na obohatenie vzťahu rodiča a dieťaťka a súčasne aktívne rozvíjame všetky zmysly malého človiečika. Spoločne s dieťatkom sa tak naučíte až 24 príťažlivých anglických pesničiek, rôzne rýmovačky či porekadlá spojené s pohybovými aktivitami a zoznámite sa až 550 anglickými slovami. Kurz je doplnený aj o zaujímavé a užitočné informácie pre rodičov o vývojových štádiách dieťatka,“ hovorí Mgr. Katalin Deák, hlavná metodička HDEE na Slovensku.

Po takomto prvom kontakte s anglickým jazykom dieťatko vo svojom vývoji dosiahne bod, kedy je pripravené začať sa cielene učiť prvé slová a vetné štruktúry. „Ak mu touto prvou etapou umožníte prejsť už pred ukončením prvého roku života, môže s aktívnym učením angličtiny začať práve vo veku, kedy si novú reč osvojí úplne nenásilne a prirodzene,“ vysvetľuje význam ranej výučby Katalin Deák. Po položení prvých základov sa deti na nadväzujúcich kurzoch v jazykových centrách Helen Doron navyše môžu v angličtine zdokonaľovať až do osemnástich rokov. „Deti môžu začať v každom veku. Platí však zásada: čím skôr, tým lepšie,“ dodáva metodička.

Tajomstvo úspechu svetovo uznávaných kurzov Helen Doron je aj v netradičnom a pre deti atraktívnom spôsobe vedenia hodín. Malí žiaci sa vôbec necítia ako v škole a jazyk spoznávajú prirodzene - formou piesní, tanca či divadla. „Pre deti je dokázateľne najúčinnejším spôsobom učenia sa hra, tá je preto aj hlavným prostriedkom výučby. Všetkých rodičov srdečne pozývame na bezplatnú návštevu ukážkovej hodiny v najbližšom centre Helen Doron, aby sa s našou výučbou zoznámili. Na vlastné oči tak môžu vidieť, ako ľahko a jednoducho je možné sa naučiť angličtinu,“ hovorí Katalin Deák.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: