FACKA z pohľadu dieťaťa

Michaela Klamová | 7. september 2021
Telesné tresty

Jedna „výchovná“ narobí oveľa viac škody ako úžitku.

Podľa novej štúdie (ext. zdroj štúdie)vedcov z Harvardu môže výprask ovplyvniť vývoj mozgu dieťaťa podobnými spôsobmi ako silné prejavy násilia.

Deti, ktoré boli trestané rodičmi fyzicky, mali väčšiu nervovú odpoveď vo viacerých oblastiach prefrontálnej kôry. Tieto oblasti mozgu reagujú na rôzne podnety v prostredí ako napr. hrozba, a môžu ovplyvniť rozhodovanie a spracovávanie situácií.

Dieťa vidí FACKU inak

Mnoho ľudí nepovažuje ľahké telesné tresty, ako facky, capnutia po zadku či rukách za prejavy násilia, no napriek tomu je dokázané, že deti vyrastajúce s telesnými trestami majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť rozvoja úzkosti, depresií, problémov so správaním či porúch duševného zdravia.

Vedci skúmali aktivitu mozgu detí premietaním obrázkov neutrálnych a zastrašujúcich tvári. Zlostné tváre vytvárali v mozgoch trestaných aj netrestaných detí odlišnú aktivitu ako tváre neutrálne, no v prípade detí zažívajúcich fyzické tresty bola táto aktivita oveľa rozsiahlejšia. Rozsah zasiahnutých oblastí týchto detí bol rovnaký ako u detí, ktoré boli fyzicky zneužívané.

Už predošlé skúmania naznačovali, že zatiaľ čo dospelí nemusia považovať facku za prejav ťažkého fyzického násilia, z pohľadu dieťaťa je to inak. 

Telesné tresty radšej nie

Odborníci hovoria o tom, že každé dieťa reaguje na bitku inak a nie je možné tento dopad generalizovať. Faktom ale zostáva, že telesné tresty môžu zvýšiť potenciálne problémy dieťaťa, a preto by ste sa im mali v ideálnom prípade úplne vyhnúť. Existuje mnoho stratégií a riešení situácií, ktoré zaberú síce viac času a energie, no ich efekt je z dlhodobého hľadiska oveľa prínosnejší a efektívnejší než vysvetlenie dlaňou.

A nezabúdajte, že ak vo vyhrotenej situácii stratíte nervy a ruka vám „vyletí“, je to vaše zlyhanie, nie zlyhanie dieťaťa. V tom prípade treba najprv popracovať sám na sebe.
Zdroj: news.harvard.edusrcd.onlinelibrary.wiley.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: