Plastové hračky sú plné toxínov

Michaela Klamová | 2. marec 2022
Plastové hračky

Vyzerajú veselo a neškodne, no predsa môžu predstavovať zdravotné riziko.

Plasty sa z úžasného vynálezu, ktorý mal odľahčiť život, stali doslova ekologickým prekliatím. Okrem samotných plastov môžu byť nebezpečné aj chemické látky, ktoré sa pri ich spracúvaní používajú.

Toxické chemikálie v hračkách 

V medzinárodnej štúdii (ext. zdroj štúdia) hodnotili výskumníci chemické zloženie hračiek a hodnoty týchto látok, ktorým boli deti vystavené, napríklad podľa toho, ako dlho sa v priemere s hračkou hrajú, či ju vkladajú do úst a pod.

V hračkách napokon našli viac ako 100 chemikálií, ktoré by mohli pre deti predstavovať nezanedbateľné zdravotné riziko. Skúmané boli mäkké, tvrdé aj penové plastové hračky a zo 419 chemikálií bolo 126 látok identifikovaných ako potenciálne škodlivé.

Zatiaľ čo zákony v mnohých krajinách regulujú používanie určitých potenciálne toxických chemikálií v plastových hračkách, na medzinárodnej úrovni zatiaľ neexistuje jednotný prístup, ktorý by hodnoty a používanie chemikálii kontroloval. Existujúce predpisy sa zvyčajne zameriavajú na konkrétne chemikálie (naprí. ftaláty, kovy a pod.), no nepokrývajú široké spektrum chemických látok, ktoré sa môžu nachádzať v plastových hračkách. Tie sa môžu do hračiek dostať napríklad aj recykláciou kontaminovaných plastov. Vedci dúfajú, že by ich zistenia mohli postupne viesť k zodpovednejším rozhodnutiam pri výrobe aj kúpe takýchto hračiek.

Čo môžete urobiť vy ako rodič?

Prestaňte zahŕňať dieťa stále novými hračkami. Podľa prieskumov, deti v západných krajinách nahromadia každý rok 18,3 kilogramu nových plastových hračiek. Mnoho štúdií tiež potvrdilo, že menej hračiek (ext. zdroj štúdie) má na vývoj dieťaťa oveľa lepší vplyv, než keď jeho izbu premeníte na výstavné hračkárstvo.

www.sciencealert.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: