Túlenie je dôležité, rodičia

Redakcia | 3. január 2022
Maznajte sa s deťmi

Nedostatok lásky a telesných dotykov môže veľmi vážne ovplyvniť budúcnosť dieťaťa.

Deti, ktoré nemajú dostatok citovej a fyzickej pozornosti majú vyššie riziko vzniku rôznych sociálnych či emocionálnych problémov. 

Maznajte sa 

Deti pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia, ako napríklad z detských domovov, majú oproti svojim rovesníkom zvýšené hladiny stresového hormónu kortizolu. Zmeny možno pozorovať aj v hladinách ďalších hormónoch, ako sú vazopresín a oxytocín. Tie ovplyvňujú emocionálne a spoločenské väzby.

Škody napáchané nedostatkom pozornosti a citových prejavov v skorom veku pretrvávajú dlhodobo, aj keď sa prostredie zmení, napríklad ak sú deti adoptované do nového, harmonického domova. 

Maznajte sa a prejavujte si lásku s vaším dieťatkom dosýta, ignorujte nepravdivé informácie, že tým dieťa iba rozmaznávate. Rozmaznávanie je o zlom nastavení hraníc vo výchove a ich porušovaní. Láskou a nežnosťou sa dieťa rozmaznať nedá.
Zdroj: mother.ly

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: