Televízia má vplyv na jazykový vývoj malých detí: Je sledovanie televízie pre dieťa prospešné alebo škodlivé?

MK | 1. december 2023
Televízia má vplyv na jazykový vývoj malých detí

Odborníci v oblasti detskej psychológie varujú pred negatívnymi dopadmi, ktoré môže mať televízia na malé deti, najmä ak je vnímaná len ako hluk v pozadí.

Americká akadémia pediatrov (AAP) neodporúča, aby deti do 2 rokov sledovali televíziu a zdôrazňuje, že hluk v pozadí môže byť pre učenie škodlivý. Zatiaľ čo rodičia často vnímajú sledovanie televízie ako neškodné, nemusia si byť vedomí negatívnych dopadov na jazykový vývoj dieťaťa, najmä ak televízia funguje len ako pozadie.

Negatívne dopady hluku v pozadí na učenie detí

Dôležité je si uvedomiť, že aj malé deti majú prospech z osobnej interakcie a kontaktu s rečou. Jazyk je spoločenský fenomén, ktorý sa musí rozvíjať z interakcií s reálnymi ľuďmi, nie z obrazoviek televízie. Hluk v pozadí, vrátane televízie, môže byť rušivý a ovplyvňovať schopnosť dieťaťa rozpoznať a chápať jazykové podnety.

Štúdia (ext. zdroj štúdia) uskutočnená Americkou psychologickou asociáciou (APA) odhalila, že deti vystavené televíznemu hluku v pozadí vo veku 2 rokov zažili štatisticky významný pokles verbálneho IQ. Deti sú podľa štúdie vystavené televízneho hluku v priemere 232,2 minút denne, čo môže mať negatívne dopady na ich kognitívny vývoj.

Osobná interakcia: Prečo je dôležitá na vývoj jazyka dieťaťa

Podľa odborníkov sú osobné rozhovory a interakcie s reálnymi ľuďmi kľúčové pre rozvoj jazykových schopností dieťaťa. Pasívne sledovanie televízie nemá rovnaký vplyv ako aktívna účasť v interakcii, ktorá vyžaduje pozornosť a koncentráciu. Osobný rozhovor umožňuje deťom lepšie vnímať jazykové nuansy a kontext, čo je kľúčové pre správny vývoj reči.

Výskum ukázal, že osobné rozhovory sú najefektívnejším spôsobom, ako deti naučiť hovoriť, a zvuky z televízie alebo iných médií nemôžu nahradiť interakciu s živými ľuďmi. Množstvo slov, ktoré dieťa počuje, je priamo spojené s veľkosťou jeho slovnej zásoby, a slová z televízie nie sú započítavané do tejto rovnice.

S dieťaťom sa rozprávajte kedykoľvek počas dňa, platí to aj pre bábätká

Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako poskytnúť deťom bohatšie jazykové prostredie:

  • Čítajte nahlas: Pravidelné čítanie nahlas nielen posilní rodinné vzťahy, ale umožní deťom počúvať rôzne slová a kontexty.
  • Spievajte: Spoločné pospevovanie nie je len zábava, ale podporuje aj rozvoj jazykových schopností  a má pozitívny vplyv na detský mozog.
  • Rozprávajte o tom, čo robíte: Popisujte svoje každodenné aktivity nahlas, čo umožní deťom vnímať nové slová a koncepty.
  • Zapojte sa do rozhovoru s ostatnými: Deťom môže byť prospešné počúvať rozhovory medzi dospelými, pretože tak môžu počuť rôzne hlasy, výrazy a nové slová.
  • Prechádzky s komentovaním: Popisovanie okolia počas prechádzky môže poskytnúť deťom nové slovné zásoby a podporiť ich jazykový rozvoj.

Zaujímavá a interaktívna komunikácia s deťmi má kľúčový význam pre ich jazykový rozvoj, a preto je dôležité nahradiť pasívne sledovanie televízie aktívnymi a osobnými interakciami.

Zdroj: www.parents.com

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: