Pica (pika) syndróm

Pica (pika) syndróm
29.3.2019 v kategórii Iné ochorenia, autor MUDr. Monika Antošová, foto: istockphoto.com

Bez problémov zje vaše dieťa hlinu, s radosťou konzumuje omietku, nemá problém s prehltnutím zubnej pasty, čo dokonca mu tieto veci chutia? Jedna sa o Pica (pika) syndróm.

Je to vlastne porucha príjmu potravy, pri ktorej dieťa alebo dospelý jedinec konzumuje nejedlé veci. Názov pochádza z latinského slova pica, čo v preklade znamená straka. O strake je známe, že je všetko, čo vidí. 

Mierna forma tejto poruchy  postihuje každé tretie  až štvrté dieťa. Najvyšší  výskyt je vo  vekovej skupiny od dvoch do štyroch rokov. Súvisí to s úrovňou poznania. Deti v tomto vekovom období to robia skôr so zvedavosti. Často nové veci ohmatávajú, voňajú ale aj ochutnávajú. Nevedia, či sa to môže alebo nemôže jesť.  Vo väčšine prípadov je to prechodný stav. 

Pica syndróm nie je choroba, je to len príznak niečoho, čo nepoznáme. Nepoznáme jeho príčinu, mechanizmus vzniku a  ani liečbu. U mnohých detí to môže súvisieť s  nedostatkom železa, zinku alebo  podvýživou. Ale vyskytuje sa aj u detí a dospelých jedincov,  ktorí majú hodnoty železa a ostatných minerálov norme a ich výživa je primeraná.

Častejšie bol pozorovaný výskyt u ľudí po operácii žalúdka, niekedy u detí, ktoré majú parazity. Častejší výskyt je aj  pri mentálnej retardácii, u detí s autizmom a vývojovými chybami, u tehotných žien  a  epileptikov. 

Príznaky a priebeh

Najčastejšie sa jedna o opakovanú konzumáciu látok ako je  hlina, omietka, piesok, zubná pasta, vlasy, výkaly, prach, krieda, škrob na bielizeň, jedlá sóda, kávova usadenina, cigaretový popol, lepidlo, gombíky, papier, mydlo.

Takmer každé dieťa aspoň raz za život ochutná nezvyčajnú vec, najčastejšie hlinu, piesok. Ak je to prechodná záležitosť a jedna sa o malé dieťa, zvyčajne to nie je na psychickom podklade. Malé deti to robia čisto zo zvedavosti.  Ak sa takéto zvrátené chute vyskytujú u starších detí, alebo u dospelých, má to v prevažnej väčšine psychickú príčinu. Tieto deti potrebujú na seba upútať, potrebujú byť stredobodom pozornosti.

Následky

Pri konzumácii omietky to môže viesť k otrave ťažkými kovmi. Môže to viesť k črevnej infekcii, k parazitárnemu ochorenie, k upchaniu čreva s potrebou operačného riešenia napríklad pri konzumácii piesku, vlasov, či vaty. Ďalej môže dôjsť k poraneniu sliznice čreva, ak sa konzumujú  ostrejšie predmety.

Liečba

Ak dieťa napriek vysvetleniu naďalej konzumuje takéto vecí a ak mu  dokonca  aj  chutia, je potrebné konzultovať lekára a vyšetriť dieťa. Dôležité je vyšetriť hodnotu železa a minerálov v krvi. Ak sú výsledky vyšetrení v norme,  vhodná je konzultácia psychológa.

späť na začiatok