Celiakia

Celiakia
29.3.2019 v kategórii Iné ochorenia, autor MUDr. Monika Antošová, foto: istockphoto.com

Celiakia je autoimúnne ohorenie vyvolané neznášanlivosťou lepku a iných bielkovinových častí obilnín. Prejavuje s poškodením sliznice tenkého čreva s príznakmi z tráviacej sústavy ale aj celkovými príznakmi. Predisponujúce sú deti, ktoré majú antigény DQ2 a DQ8.

Celiakia patrí k druhému najčastejšie sa vyskytujúcemu chronickému ochoreniu po astme v detskom veku.

V našej populácii sa vyskytuje v 0,3-1,3% u deti do 15. roku života.

Vyšší výskyt je napríklad v Indii, Brazílii, Tunisku. Častejšie je postihnuté ženské pohlavie. Vyšší výskyt je u deti, kde bol zaznamenaný výskyt u pokrvného príbuzného, ale aj  u detí trpiacich na cukrovku I. typu, u deti s autoimúnnym ochorením štítnej žľazy, u deti s Downovým, Turneovym  a Williamsovým syndrómom, u deti so zníženou hladinou protilátok typu IgA.

Podstatou je určitá geneticky daná zmena, ktorá je zodpovedná za odlišnú reakciu črevnej sliznice na lepok. Najvyšší výskyt lepku je v obilninách a to pšenica, jačmeň a raž. Lepok vyvoláva zmeny sliznice, ktoré vedú k jej atrofii, v dôsledku čoho je znížené vstrebávanie základných živín z čreva.

Formy celiakie

Aktívna forma

Prítomné sú  klinické príznaky, v krvi sú pozitívne protilátky, pri biopsii čreva sú jasne viditeľné zmeny na sliznici

Tichá forma

Dieťa nemá príznaky po požití lepku,  ale má pozitívne protilátky v krvi a zmeny na črevnej sliznice získanej biopsiou.

Latentná  forma

Dieťa, ktoré nie je na diéte, prijíma lepok, má klinické príznaky, má aj pozitívne protilátky ale vyšetrenie črevnej sliznice je opticky v norme. Pri detailnejšom vyšetrení črevnej sliznice sú zmeny, svedčiace pre celiakiu.

Potenciálna forma

Dieťa nemá klinické príznaky ale má pozitívne protilátky. Optické vyšetrenie črevnej sliznice je v norme, detailnejšie vyšetrenie vykazuje známky celiakie.

Príznaky

Príznaky závisia od množstva lepku v potrave, od dĺžky dojčenia a predpokladá sa aj vplyv iných faktorov.

Príznaky zo strany čreva

Bolesť brucha, nutkanie na zvracanie, zvracanie, nafukovanie, objemnejšie alebo redšie stolice, nepriberanie alebo chudnutie. Zápcha nevylučuje diagnózu celiakie.

Príznaky mimo čreva

Kožné zmeny (dermatitis herpetiformis), stenčenie zubnej skloviny u trvalých zubov, zriedenie kostnej hmoty- osteoporóza, nižší vzrast, chudokrvnosť, oneskorená puberta.
K menej pravdepodobným príznakom patrí porucha pečene (hlavne zvýšené pečeňové testy), zápaly kĺbov, epilepsia.

Ochorenia združené s celiakiou

  • Cukrovka 1. typu
  • Autoimúnne ochorenie štítnej žľazy
  • Genetické ochorenia – Downov syndróm, Turnerov syndróm, Williamsov syndróm
  • Nedostatok protilátok typu IgA

Komplikácie celiakie

Neliečená celikia vedie k poruche rastu, oneskorenej puberte, poruche plodnosti, poruchám sústredenia so zhoršeným výkonom v škole, vyššie percento psychiatrických porúch, častejší výskyt zhubných nádorových ochorení, rednutie kostného tkaniva (osteopénia, osteoporóza).

Diagnóza

Diagnózu stanovíme na základe anamnézy, klinických príznakov, krvných testov a biopsie čreva.
V anamnéze je dôležité zistiť, či niekto v rodine trpí celiakiou, či dieťa má niektoré z rizikových ochorení pre celiakiu, ako dlho  bolo dojčené, kedy sa začal do stravy pridávať lepok, ako tolerovalo lepok, dôležitá je rastová a hmotnostná krivka.

Klinické príznaky. Bledosť, zaostávanie v raste, väčšinou riedka stolica, ale zápcha nevylučuje diagnózu, nechutenstvo, únava, poruchy sústredenia, vracanie, nutkanie na vracanie.

Ak je podozrenie na celiakiu odosielame dieťa  gastroenterológovi,  ktorý zváži krvné vyšetrenia a na základe výsledkov indikuje biopsiu čreva.
Krvné vyšetrenie.
Vyšetrujú sa endomysiálne protilátky EMA , transglutaminové protilátky IgA,

Biopsia čreva
Biopsia čreva a optické a histologické vyšetrenie sa robí  ešte pred nasadením  diéty.

Je potrebné myslieť na celiaku a dispenzarizovať  deti s cukrovkou, autoimúnnym ochorením štítnej žľazy, nedostatkom protilátok IgA, Downovým syndrómom, Turnerovým a Willamsovým siyndrómom.

Liečba

Základom liečby je bezlepková diéta

  • Lepok obsahuje jačmeň, raž, pšenica.
  • U ovsa nie je jasné či a koľko lepku obsahuje. Sú pacienti, ktorí tolerujú ovos, iné zasa ovos netolerujú.  Preto u celiatikov sa neodporúča ani konzumácia ovsa.
  • Väčšina deti s celiakou toleruje laktózu- mliečny cukor, takže nie je potrebné obmedzovať mlieko a mliečne výrobky.
  • Diétu by mali dodržiavať všetci pacienti všetkých foriem celiakie.
  • Pacienti, ktorí nedodržiavajú diétu, majú častejší výskyt osteoporózy ale ja zhubných nádorov.
  • Diéta je celoživotná. 

Prognóza

Pri dodržiavaní diéty príznaky ustupujú do 6 mesiacov. Rovnako protilátky  klesajú k norme.  Neprítomnosť príznakov neznamená, že je dieťa vyliečené a môže prestať s diétou.

Prevencia

Odporúča sa zavedenie lepku u dojčiat medzi 4-6. mesiacom života, najlepšie počas dojčenia. Najnovšie výskumy ukazujú, že zavedenie lepku po 7. mesiaci života je združené s vyšším výskytom celiakie.

späť na začiatok