LittleLane

LittleLane

10.3.2014

LittleLane je ucelený súbor online hier a pomôcok pri výučbe slovenského a anglického jazyka pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Dieťa si predovšetkým rozširuje slovnú zásobu, osvojuje si vetné spojenia formou hry a zábavy.

V hre je zatiaľ celkovo obsiahnutých 350 slov a viac ako 500 vetných spojení, ktoré sú rozdelené do rôznych úrovní obtiažnosti a kategórií.

Jednotlivé hry sú navrhnuté pod vedením jazykovej lektorky Mgr. Evy Pázmányovej tak, aby si každá veková kategória detí mohla hru zahrať a zabaviť sa. Jednotlivé úrovne v hrách zohľadňujú vek a aj predpokladanú slovnú zásobu v danom veku.

Celú hru nakreslila slovenská ilustrátorka Mgr. art. Alžbeta Kováčová, ktorá mala skvelé nápady a jej ilustrácie sú výnimočné.  Hra je postavená na koncepte uličky s domčekami, v ktorej každý domček predstavuje jednu hru s viacerými úrovňami. Dôležité je, že tvoria jeden herný celok a postupne ich budeme dopĺňat a rozširovať.

Tieto hry sme vymysleli pre deti a boli testovaná spolu s nimi.

Veríme, že každé dieťa si nájde svoju obľúbenú hru a rodičov potešia svojim napredovaním v danom jazyku.

V LittleLane sa nachádza 13 nasledujúcich hier:

  • pexeso - obliekanie - puzzle

  • nájdi… - jedlo a nápoje - slovesá

  • tajnička - čísla - čítanie

  • zvieratá - rodina

  • abeceda - telo

Pozrite si video z hier: http://www.youtube.com/watch?v=7vK_C7dIWsQ

Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a my vyžrebujeme 5 domácností, ktoré dostanú prístup na hry.

 

 

 


SÚŤAŽ UKONČENÁ! BLAHOŽELÁME.

Dorota Fuchsová, Skalica

Martina Šedajová, Malý Krtíš

Dana Štefančíková, Bardejov