FARBOSLEPOSŤ: Keď červená = zelená

PaedDr. Dagmar Baluchová | 19. marec 2018
farbosleposť, farby

Niektorým deťom trvá dlhšie, kým sa naučia rozoznávať farby. Dokonca, ešte aj na prehliadke u pediatra vo veku 5 rokov sa nájdu chlapci a dievčatá, ktorí farby iba priraďujú, napr. žltá je slniečková, zelená trávičková.

Keď však tento stav trvá neobyčajne dlho a navyše, dieťa farby nedokáže ani priradiť, iba ich tipuje, mýli si ich a zamieňa, môže ísť aj o zdravotnú diagnózu s názvom farbosleposť.

Keď sa červená tvári ako zelená

Sú všade okolo nás – farby. Bez ich poznania neprejdete cez cestu so semaforom, nevyplníte to správne tlačivo v banke, popletiete si výrobok v potravinách... Všetko je iba šedé, neurčité. A vlastne ani šedé nie, pretože ak máte niektorý druh farbosleposti, nemusíte ani vedieť, ako vôbec šedá vyzerá.

Najťažšia forma farbosleposti, keď človek vidí iba čiernobielo, sa vyskytuje vzácne, väčšinou je problém s vnímaním jednej či viacerých farieb. Hoci sa zdá, že pre bežný život farby nie sú až také dôležité, opak je pravdou. Ľudia s touto diagnózou nemôžu vykonávať množstvo povolaní (udáva sa 150 až 200), či už ide o oblasť grafiky, fotografie, strojárenstva, letectva, chémie, niektorých odvetví zdravotníctva, potravinárstva, odevného priemyslu a pod.

Rozpoznávanie farieb sa považuje v našej spoločnosti za úplne prirodzený jav. Avšak nároky, ktoré sú na naše deti kladené v školách a na nás v zamestnaní, netolerujú žiadnu omylnosť. Ani vo farbách...

Daltonici

Človek svojím zrakom rozoznáva až niekoľko sto tisíc (niektoré štatistiky hovoria o miliónoch) odtieňov farieb.

Zrak sa preto stáva jedným z najdôležitejších zmyslov, pretože prostredníctvom neho získavame až  80 – 90 % informácií.

Ak je teda človek farboslepý, neprijíma toľko informácií zo svojho okolia, koľko sa mu ponúka a ktoré môžu byť pre jeho život prospešné. S problémom farbosleposti sa ľudstvo stretáva už odnepamäti, hoci je pravdou, že postihuje iba malé percento ľudí.

Ako prvý odborne vysvetlil tento jav v roku 1794 anglický vedec John Dalton, ktorý, podobne ako jeho brat, bol farboslepý. Aj preto je iný názov pre túto poruchu „daltonizmus“ a osoby, ktoré ňou trpia, sa nazývajú „daltonici“.

Porucha farebného vnímania, teda neschopnosť rozoznávať farby, môže byť:

  • úplná alebo čiastočná,
  • vrodená alebo získaná.


Štatistiky dokazujú, že všeobecne je farbosleposť častejšia u bielej rasy a výskyt u mužov je oveľa vyšší ako u žien (trpí ňou takmer 8 až 9 % mužov oproti 0,5 % žien). Paradoxne sa však porucha farbocitu viaže na chromozóm X, ktorý sa dedí po matke. A keďže u mužov je iba jeden chromozóm X (druhý je Y), ak sa prípadná porucha farbocitu naň viaže, nie je možné získať potrebnú informáciu z druhého chromozómu X (ako je to u žien, ktoré majú chromozómy XX). No i napriek tomu, že ženy sú nositeľkami chybného génu, prejaví sa u nich táto porucha len výnimočne – vtedy, ak sa chyba vyskytne na obidvoch XX chromozómoch.

FARBY: Poznáte ich symboliku?
Prečítajte si tiež:

FARBY: Poznáte ich symboliku?

Aj ako súčasť iných ochorení..

Pre poruchu farebného videnia je typické narušené vnímanie farebných tónov. Dotyčná osoba ich vníma slabozrako, isté farby nevníma vôbec alebo v sivastom odtieni, prípadne je svetloplachá.

Farbosleposť sa môže vyskytovať ako samostatná porucha alebo ako vedľajší príznak iného ochorenia, napr. ako súčasť niektorého zrakového ochorenia, cukrovky, Downovho či Turnerovho syndrómu.

U väčšiny osôb trpiacich farbosleposťou sú príčiny tohto stavu zväčša vrodené. Ojedinele však možno farbosleposť aj získať. Je to najmä vplyvom pôsobenia toxických látok, ako sú niektoré rozpúšťadlá, hnojivá, drogy, ale aj lieky, niektoré špecifické druhy antibiotík, lieky proti tuberkulóze ap.

Červená, modrá a zelená

Vrodených porúch farebného videnia existuje viacero druhov. Základným kritériom je to, ktorá z troch základných farieb (červená, zelená či modrá) je vnímaná chybne alebo vôbec.

Ľudské oko rozlišuje farby vďaka tomu, že na jeho sietnici sú čapíky, ktoré vnímajú svetelné lúče a reagujú na farbu. V čapíkoch sú tri rôzne zrakové substancie, ktoré sú podľa vlnovej dĺžky dopadajúceho svetla rôznym spôsobom stimulované a ktoré vedú k istým farebným vnemom v mozgu.

Zmiešaním troch základných farieb – červenej, zelenej a modrej – vznikajú v mozgu všetky farebné odtiene spektra.

Ak by vás zaujímalo, s ktorými farbami má väčšina farboslepých ľudí najväčší problém, tak vedzte, že sú to farby červená a zelená, ktoré sa im javia ako totožné.

Diagnostika

Objaviť poruchu farbocitu u daného človeka je možné podľa viacerých špeciálnych testov (napr. testy s kolorizačnými schémami). Jeden z nich využíva napr. kruhy vytvorené z bodiek, uprostred ktorých sa nachádza napísané číslo inej farby. Osoba s poruchou farbocitu toto číslo nedokáže prečítať.

Stupeň poruchy farbocitu možno otestovať u malých detí i dospelých pomocou testovacích okuliarov a ďalších špecifických testov. Podľa výsledku testov môže dotyčná osoba následne nosiť špeciálne kontaktné šošovky alebo okuliare s rôznymi typmi farebných filtrov, ktoré vnímanie farieb do určitej miery korigujú.

okuliare, farbosleposť, zelená, modrá, červená, farby

Väčšina daltonikov má narušené vnímanie len niektorej farby, teda v určitej miere majú farebné videnie zachované.

Liečba a výskum

Avšak, stále platí, že porucha farbocitu sa nedá úplne vyliečiť. Vo svete sa však neustále objavujú nové výskumy, ktoré sa farbosleposťou zaoberajú a chcú tento problém posunúť ďalej. Takou je aj nová technológia, ktorá sa testuje na britsko-španielskom umelcovi Neilovi Harbissonovi.  Napriek tomu, že sa narodil ako farboslepý a farby vnímal iba v odtieňoch šedej, ich teraz už niekoľko rokov vníma pomocou asistenčnej technológie implantovanej do jeho lebky pestrejšie. Táto technológia mu prekladá vlnovú dĺžku svetla na zvuk s rozličnými frekvenciami.

Neil Harbisson je tak nádejou pre ľudí, ktorí svet nevidia vo všetkých farbách, v ktorých sa nám ponúka. Je však isté, že s pokrokom vedy a techniky je stále väčšia šanca, že sa poruchy farbocitu stanú časom menším problémom, akým sú teraz pre ich tých, ktorí nimi trpia.

TIP MAMA a ja
Ak sa porucha farbocitu vyskytla aj vo vašej rodine a máte pocit, že vaše dieťa farby zle vidí, poraďte sa s pediatrom. Testovanie je nebolestivé a ak sa porucha nepotvrdí, budete vedieť, že váš syn či dcéra sa potrebujú farby iba doučiť, a nie je za tým farbosleposť.

Viete, že...

  • zakladateľ Facebooku, Mark Zuckerberg, je tiež čiastočne farboslepý a keďže modrú rozoznáva zo všetkých farieb najlepšie, je na tejto sociálnej sieti táto farba najdominantnejšia?
  • jeden z najlepších svetových moderných fotografov zachytávajúcich krajiny, Killian Schoenberger, je farboslepý a nedokáže rozlíšiť červenú farbu od zelenej?
  • to, či farboslepá osoba môže šoférovať, závisí od viacerých faktorov, napr. aj od toho, ako veľmi sú jej zrakové bunky poškodené?
  • farboslepí majú lepšie rozvinutú schopnosť detailnejšie vnímať povrchy a textúry (napr. látok, dreva, keramiky a pod.)?
  • väčšina zvierat je farboslepá? Podobné videnie, ako majú ľudia, sa však zistilo napr. u orangutánov.
  • farbocit človeka je závislý aj od mnohých vonkajších a vnútorných podmienok a starnutím a postupným odumieraním buniek sietnice sa mení?
  • ak má porucha farebného videnia dedičný základ, je možné si v rámci genetického poradenstva nechať zistiť, s akou pravdepodobnosťou sa bude ochorenie prenášať na potomkov?

 Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: