Vakcíny proti pneumokokom znižujú náklady na zdravotnú starostlivosť

Redakcia | 6. Jul 2009

Každý rok zomiera vo svete na následky pneumokokových infekcií takmer jeden milión detí mladších ako päť rokov. Život ohrozujúce formy pneumokokových ochorení sú pritom dnes preventabilné očkovaním.

Podľa výskumov publikovaných na európskom kongrese detských infekčných chorôb (ESPID) má nová 10-valentná pneumokoková vakcína potenciál priniesť výrazné ekonomické úspory..

Každý rok zomiera vo svete na následky pneumokokových infekcií takmer jeden milión detí mladších ako päť rokov. Život ohrozujúce formy pneumokokových ochorení sú pritom dnes preventabilné očkovaním. Výsledky výskumov, ktoré prebiehali vo viacerých krajinách Škandinávie, Veľkej Británie a Kanady, a boli prezentovné na 27. výročnom zasadaní Európskej spoločnosti pre detské infekčné choroby (ESPID) v Bruseli v polovici júna,  preukázali, že prínos novej, 10-valentnej vakcíny sa dá počítať v miliónoch eur, ktoré sa jej používaním ušetria. Výskumy prebiehali na viacerých významných nemocničných a akademických pracoviskách (napr. Laval University, Quebec, Kanada, Cincinnati Children's Hospital, Cincinnati, USA, Hospital La Paz, Madrid, Španielsko, Fakulta medicíny Univerzity v Aténach, Grécko, Detská nemocnica A. Kyriakoua v Aténach, Grécko, Hospital de Móstoles, Madrid, Španielsko, Malmö University Hospital, Švédsko a ďalšie).

Výskumy  potvrdili vyššiu  efektivitu novej vakcíny, čo prináša viditeľné ekonomické úspory. Napríklad  vo Švédsku by sa celkové náklady na liečebnú starostlivosť pri vakcinácii 10-valentnou vakcínou znížili o 10 až 12%  ,. Počet predpisovaných antibiotík danej vekovej skupine detí klesol o viac než 18 tisíc balení za rok. Viditeľne pri používani 10-valentnej vakcíny klesol výskyt akútnych zápalov stredného ucha, ktoré sú bolestivé a predstavujú  najčastejšie pneumokokové ochorenie. (Švédsku štúdiu pripravoval kolektív autorov pod vedením A. Bergmanna zo Švédskeho inštitútu pre zdravie a ekonomiku v Lunde, pričom do prieskumu bolo zapojených viacero najvýznamnejších pediatrických pracovísk Švédska.)

"Nové medzinárodné výskumy ukazujú, aké dôležité je využiť širšie pokrytie, ktoré ponúka nová pneumokoková vakcína pre deti. Prevencia pneumokokových ochorení je dnes najvyššou prioritou, pretože tieto infekcie stále spôsobujú utrpenie rodín v Európe a na celom svete - buď v podobe potenciálne život ohrozujúcich formách, ako sú meningitídy, sepsy alebo pneumónie, alebo častejšie ako zápaly stredného ucha, ktoré spôsobujú bolesť a môžu viesť k poruche sluchu," hovorí profesorka Anne Malfroot z Kliniky detských respiračných chorôb, infekčných a cestovateľských chorôb v Bruseli.

Nová vakcína má potenciál znížiť výskyt závažných prípadov pneumokokových ochorení  a akútnych zápalov stredného ucha. Vakcína preukázala doteraz najlepšiu ochranu pred akútnym zápalom stredného ucha spôsobených pneumokokom, a to až 51%. V praxi to tiež znamená menej návštev lekára, menej chirurgických výkonov (jedná sa najmä o zavádzanie drenážnych trubičiek do bubienka v prípade zápalov stredného ucha) a predpisovanie menšieho počtu antibiotík. Neodôvodnené predpisovanie antibiotík je hybnou silou celosvetového nárastu antibiotickej rezistencie, čo je dnes jeden zo svetovo najviac naliehavých zdravotných problémov.

Pretože pneumokokové ochorenia sa stále horšie liečia, narastá potreba prevencie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), zo všetkých možných opatrení na ochranu verejného zdravia, je pravdepodobné, že očkovanie bude mať najväčší vplyv na počet nových prípadov pneumokokových ochorení.

O vakcíne
Desať sérotypov obsiahnutých v novej vakcíne predstavuje hlavné sérotypy vyvolávajúce ochorenie v Európe a sú zodpovedné za približne 56 % až 90 % prípadov invazívneho pneumokokového ochorenia (IPO) u detí vo veku do  5 rokov. V tejto vekovej skupine sú tri pridané sérotypy (1, 5 a 7F) zodpovedné za 3,3 % až 24,1 % prípadov IPO v závislosti od krajiny a sledovaného časového obdobia.  Klinické štúdie k novej vakcíne boli uskutočnené v rôznych krajinách (Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Slovenská republika, Švédsko, Španielsko, ako aj Chile). Táto vakcína bola tiež schválená v Kanade na očkovanie dojčiat a detí (od 6 týždňov do 2 rokov) voči 10 sérotypom S. pneumoniae a invazívnemu ochoreniu spôsobenému týmito sérotypmi (prijaté 11. decembra 2008).  V súlade so svojimi záväzkami zabezpečovať dostupnosť vakcín pre rozvojové krajiny výrobca vakcíny predložil Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) žiadosť o predkvalifikáciu (PQ) tejto potenciálne život zachraňujúcej vakcíny už začiatkom roku 2008. PQ je program Svetovej zdravotníckej organizácie na sprístupňovanie liekov aj menej bohatým krajinám.


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: