Tesco Beh pre život rozhýbal celé Slovensko!

Redakcia | 4. Jul 2014
Tesco Beh pre život rozhýbal celé Slovensko!

Pre dobrú vec bežalo či kráčalo 13 056 ľudí. Na boj proti detskej obezite účastníci prispeli sumou takmer 56 000 eur.

Najväčšie celoslovenské športovo-charitatívne podujatie Tesco Beh pre život má úspešne za sebou svoj siedmy ročník. V šiestich mestách sa na štartovaciu čiaru postavilo celkovo 13 056 ľudí. Na prevenciu
proti detskej obezite sa tak podarilo vyzbierať 55 635 eur.

„Problém detskej obezity je tu a nemá zmysel ho prehliadať. Preto som nadšený angažovanosťou ľudí a ochotou zapáliť sa pre vec. V každom zo šiestich miest, v ktorých sa Tesco Beh pre život konal,  panovala dobrá nálada. Skrátka, rozhýbali sme celé Slovensko. Ďakujeme všetkým za podporu!“ hovorí Michal Dyttert, správca Nadácie Tesco. Tohtoročný Tesco Beh pre život organizovala Nadácia Tesco v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca. Najviac účastníkov Tesco Behu pre život sa opäť stretlo na bratislavskom behu. Celkovo sa tak na štartovaciu čiaru v hlavnom meste postavilo cez 3,5 tisíc ľudí, ktorí prispeli na dobrú vec sumou 15 907 eur. Na druhom mieste v počte účastníkov sa umiestnil Prešov, kde sa podujatia zúčastnilo takmer 2,5 tisíc bežcov a chodcov. Na boj proti detskej obezite tak Prešov prispel celkovou sumou presahujúcou 9 tisíc eur. V Košiciach sa Tesco Beh pre život uskutočnil prvýkrát, vystriedal tak Trenčín.

„Štatistiky hovoria, že v prípade obéznych detí až v 70 – 80 percentách ich obezita pretrváva aj v dospelosti. Až 30 % dospelých uvádza, že boli obéznymi už v detstve. Obezita sa teda stáva jednou z  najvýznamnejších chorôb detí a adolescentov. Musíme s tým niečo urobiť. Významným krokom vpred je prevencia a vzdelávanie detí a ich rodičov,“ hodnotí alarmujúce čísla doc. MUDr. Gabriel Kamenský, Csc, správca Slovenskej nadácie srdca. Vyzbieraná suma 55 635 eur poputuje na unikátnu edukatívnu roadshow „Skontroluj svojho spolužiaka“, ktorá na jeseň prebehne v 25 slovenských mestách. Celková vyzbieraná suma v sebe zahŕňa príspevky z online predaja účastníckeho poplatku, z predaja štartovného priamo na mieste a tiež sumy z predaja propagačných predmetov. Viac informácií o jednotlivých behoch môžete sledovať na www.behprezivot.sk.

NITRA 2 070 ľudí | 8 945 eur
BANSKÁ BYSTRICA 1 666 ľudí | 7 812 eur
KOŠICE 1 350 ľudí | 5 315 eur
ŽILINA 1 947 ľudí | 8 556 eur
PREŠOV 2 424 ľudí | 9 100 eur
BRATISLAVA 3 599 ľudí | 15 907 eur

Za 7 ročníkov sa do Tesco behu pre život zapojilo 71 099 ľudí a podarilo sa vyzbierať 387 499 eur.

 


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: