ŠTEFÁNIKOV KUFOR alebo DOTKNITE SA MÚZEA

Redakcia | 10. Jun 2009

ŠTEFÁNIKOV KUFOR alebo DOTKNITE SA MÚZEA.

Slovenské národné múzeum – Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách spustilo nový interaktívny program pre deti a školské skupiny Štefánikov kufor. Pri návšteve múzea môžu mladí návštevníci spoznávať osobnosť a život jednej z najvýznamnejších postáv slovenských dejín priamym kontaktom so zbierkovými predmetmi.

Pre žiakov a rodiny s deťmi pripravili pracovníci múzea v Košariskách tri tematické múzejné kufríky, v ktorých sú uložené autentické dobové predmety, dokumenty a kópie niektorých vzácnych zbierkových predmetov súvisiace s M. R. Štefánikom. Deti sa budú môcť priam prehrabať v kufri pokladov z detstva, medzi ktorými nájdu kópiu Štefánikovho rodného listu, stredoškolského vysvedčenia či korešpondencie s rodičmi. Objavia aj zaujímavé predmety – dobovú žehličku, mapu či  peniaze, ktorými sa platilo počas Štefánikovho života. V ďalšom kufri na nich čakajú predmety spojené s jeho kariérou a cestami – ďalekohľad, fotoaparát, fotografie z Afriky a Oceánie a Štefánikov cestovný pas. Z tretieho kufra vytiahnu deti uniformu, ktorú si dokonca budú môcť sami vyskúšať. V tomto kufri, ktorý je zameraný na politickú a vojenskú osobnosť M. R. Štefánika, objavia zvedavci aj medaily a rôzne dobové zbrane.

Každý z kufrov ukrýva materiály viažuce sa nielen na osobnosť M. R. Štefánika, ale aj na obdobie slovenských dejín na prelome 19. a 20. storočia. Pozorovaním, dotykovým skúmaním a porovnávaním predmetov získajú deti ucelenejší pohľad a spoznajú širšie súvislosti. Cieľom programu totiž je, aby boli dejiny pre deti a mladých ľudí zaujímavé a viedli ich k úvahám o histórií i k poznaniu seba samých.

Heslo „Dotknite sa múzea“ je v posledných rokoch spoločným menovateľom aktivít Slovenského národného múzea. V rámci dlhodobého projektu Škola v múzeu ponúka každé z 18 múzeí SNM na celom Slovensku zaujímavé interaktívne programy pre školské skupiny i rodiny s deťmi. Programy majú základ v neformálnosti prostredia múzea so snahou vytvoriť priestor pre hru, interakciu, experiment, zábavu a diskusiu. Cieľom projektu teda je, aby návšteva múzea bola pre deti a mladých ľudí nezabudnuteľným zážitkom spojeným s kvalitným vzdelávaním.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Alena Petráková, Marcela Lukáčová
0918/905 925, 034/6242 626, 0918/905 927
www.snm.sk; www.stefanik.net
alena.petrakova@snm.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: