Vývin dojčaťa: všetko o dojčenskom období

Zuzana Balogová | 24. Jul 2017
Vývin dojčaťa: všetko o dojčenskom období

Novorodenecké obdobie začína dňom narodenia a trvá 28 dní, dojčenecké obdobie trvá do 1.roku života dieťaťa.

Dobrodružstvo života sa začína: Prvé vyšetrenie novorodenca

Novorodenecké obdobie začína dňom narodenia a trvá 28 dní, dojčenecké obdobie trvá do 1.roku života dieťaťa.

Fyziologický rast a vývin dojčaťa

Pôrodná hmotnosť novorodenca

Pôrodná hmotnosť novorodenca sa pohybuje v rozmedzí od 2,7 do 3,8 kg. Po pôrode nastáva fyziologický pokles hmotnosti o 5 – 10 % v dôsledku nedostatku tekutín, vylučovania smolky a moču. Najvyšší pokles hmotnosti je na 3.deň, do 10 dní sa hmotnosť upraví.

Bábätko priberá 140 – 200 gramov týždenne, v 5.mesiaci svoju pôrodnú hmotnosť zdvojnásobí, do 1.roku strojnásobí.

Priemerná dĺžka novorodenca

V priemere má novorodenec 50 cm, dievčatká sú menšie ako chlapci.

Do 6. mesiaca bábätko narastie o 13 - 14cm, do 1 roka o + 7,5cm. V priemere dieťatko narastie každý mesiac asi o 2 cm. 

Telesné proporcie – vzhľad dojčaťa

Hlavička tvorí 1/3 dĺžky tela (pre porovnanie hlava u dospelého človeka tvorí 1/8) , priemerný obvod hlavičky je 34cm. Ak je obvod pod  31cm hovoríme o mikrocefálii, obvod nad 38 cm sa nazýva makrocefália. 

Obvod hrudníka je menší ako hlavičky, priemerne 33cm. Trup je pomerne dlhý, tvorí 45% dĺžky tela, končatiny sú  krátke. V 9. - 10 mesiaci sa obvod hlavičky a hrudníka vyrovná, po prvom roku je obvod hrudníka väčší ako obvod hlavičky.  

Zrak dojčaťa

Novorodenec vníma veľké pohybujúce sa predmety, na zmenu svetla reaguje napr. žmurknutím, nezaostruje na blízke predmety.

V 4. mesiaci rozoznáva známe predmety, sleduje pohybujúce sa objekty, v 6.mesiaci vníma farby, v 9. charakteristické črty tváre, v 12. rozlíši zmenu úrovne (napr. okraj postele).

Sluch dojčaťa

Novorodenec reaguje na silné zvuky úľakom (Morov reflex), neskôr vníma rozdiel medzi hlasom matky a inej ženy.

Uprednostňuje mäkké, jemné, vysokofrekvenčné zvuky. V 5. mesiaci prestane jesť, keď sa započúva do hlasu matky, v 9. lokalizuje zdroj zvuku, v 1.roku rozlišuje slová, odpovedá na jednoduché príkazy.

Čuch a chuť dojčaťa

Čuch a chuť sú funkčné už po narodení. Deti uprednostňujú sladkú chuť, odmietajú slané, rozpoznajú vôňu matkinho mlieka.

Hmat dojčaťa

Hmat je dobre vyvinutý, dieťa pozitívne reaguje na privinutie (cíti teplo, lásku, bezpečie).

Reflexy dojčaťa

Reflexy sú podvedomé reakcie, odpovede nervového systému na podnety, ktoré sa dieťa nenaučilo, neuvedomuje si ich. Medzi základné reflexy, ktoré sú prítomné už pri narodení, patria hľadací, sací, prehĺtací, Morov, úchopový, umiestňovací, tonicko-krčný, kráčací a Babinského reflex.

Dieťa vie od narodenia zívať, naťahovať sa, čkať, odgrgnúť si a kýchať.

Prečítajte si: Novorodenec a jeho reflexy

Upevňovanie a podpora zdravia v dojčenskom období

Stav novorodenca sa hodnotí po minúte, 5. minútach a 10. minútach po narodení pomocou Apgarovej skóre. Posudzuje sa 5 funkcií – akcia srdca, dýchanie, svalový tónus, reakcia na podráždenie a farba kože.

U fyziologického novorodenca sa každá funkcia rovná 2 bodom. Fyziologická hodnota je 8 – 10 bodov.

Ešte počas hospitalizácie a v novorodeneckom období sa dieťatku robia skríningové testy na rôzne dedičné či vrodené ochorenia (napr. skríning na fenylketonúriu, cystickú fibrózu, hypotyreózu – znížená činnosť štítnej žľazy, ultrazvukový skríning obličiek a bedrových kĺbov, vyšetrenie sluchu, zraku a i.).

Dôležité sú návštevy detskej poradne, preventívne zdravotné prehliadky a očkovanie dieťaťa.

Úlohou rodičov je zabezpečiť bezpečnosť dieťaťa a predchádzať úrazom (nenechávať deti samé, bez dozoru, keď sa naučia prevracať, liezť, dávať predmety do úst, učia sa chodiť – hrozí riziko pádu, zadusenia, otráv, popálenín, obarenín, riziko rezných, bodných rán, elektrického šoku a i.).  

Samozrejmosťou pri cestovaní autom by malo byť používanie detskej autosedačky.

Dôraz sa kladie na dodržiavanie hygienických zásad počas starostlivosti o novorodenca a dojča ako aj na správnu výživu dojčaťa, ktorá môže predchádzať rôznym ochoreniam v neskoršom veku (napr.alergie, obezita či iné civilizačné ochorenia).

Dieťa potrebuje mať dostatok spánku ale aj stimuláciu hrou. Jednou zo základných potrieb dieťaťa je potreba činnosti. Nedostatok aktivity môže viesť k narušeniu telesného i duševného vývinu.

Už od narodenia majú deti silnú potrebu byť s ľuďmi. Ľudia, ktorí dieťa zahŕňajú láskou, mu dávajú pocit istoty a bezpečia a dodávajú mu odvahu spoznávať nové veci. Najčastejšími ochoreniami v dojčeneckom období sú choroby dýchacích ciest, tráviaceho systému a kože.

Sociálny vývin bábätka: kedy a ako?

Pád bábätka na hlavičku. Čo robiť?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: