Medzinárodný deň nezvestných detí

Redakcia | 25. May 2013
Medzinárodný deň nezvestných detí

25. máj je deň, kedy si svet pripomína smutné príbehy detí, ktoré sa nevrátili domov. Je to čas, kedy vyjadrujeme pocit solidarity a nádeje všetkým rodičom, čo nemajú žiadne nové správy o svojich stratených deťoch. Pre organizácie, zapojené do projektu "Hľadané deti" je to aj začiatok každoročnej kampane na zviditeľnenie témy stratených detí. Linka detskej istoty, prevádzkovateľ čísiel 116 111 a 116 000, je jednou z nich.

25. máj je deň, kedy si svet pripomína smutné príbehy detí, ktoré sa nevrátili domov. Je to čas, kedy vyjadrujeme pocit solidarity a nádeje všetkým rodičom, čo nemajú žiadne nové správy o svojich stratených deťoch. Pre organizácie, zapojené do projektu "Hľadané deti" je to aj začiatok každoročnej kampane na zviditeľnenie témy stratených detí. Linka detskej istoty, prevádzkovateľ čísiel 116 111116 000, je jednou z nich.

Ako si Linka detskej istoty pripomína tento deň?

1)      zverejňuje občiansku iniciatívu, ktorou žiada o pomoc pri pátraní po maloletých deťoch Dominike (6 rokov) a Martinovi Gajdárovi (8 rokov). Matka nemá o deťoch správu od roku 2011. Otec zadržuje deti na neznámom mieste. Nie sú známe žiadne skutočnosti o momentálnom stave detí, či majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť a dostatočnú opateru. Martin by mal navštevovať základnú školu a Dominika by mala byť zapísaná do prvej triedy základnej školy, avšak je podozrenie, že deti si školskú dochádzku riadne neplnia.

„Linka detskej istoty touto občianskou iniciatívou žiada o pomoc pediatrov, učiteľov, starostov obcí a každého, kto vie poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by pomohli polícii nájsť deti, aby kontaktovali políciu na telefónnom čísle 158. Informácie môžu občania anonymne poskytnúť aj na telefónnom čísle Linky pre nezvestné deti 116 000. Všetky informácie prijaté na tomto čísle budú považované za dôverné a budú postúpené polícii bez uvedenia kontaktov na volajúceho v prípade, že si to neželá,“ zdôrazňuje Gabriela Krupčíková, koordinátorka projektu Hľadané deti na Linke detskej istoty, a dodáva „Linka pre nezvestné deti 116 000, rovnako ako komunikačno-poradenská detská linka 116 111, je k dispozícii non-stop a volanie na ne je zo všetkých sietí na Slovensku bezplatné. E-mailová adresa je: ldi@unicef.sk.“ 

2)      zvoláva okrúhly stôl Linky detskej istoty, ktorého téma je „Zdroje financovania európskych čísiel sociálneho charakteru 116 111 a 116 000.“ Deň konania 5. ročníku okrúhleho stola pripadol na pondelok, 27. 5. 2013. Začiatok je naplánovaný o 11:00 hodine a miesto konania je Hotel Max Inn v Bratislave. Medzi pozvanými hosťami sú zástupcovia rezortov školstva, vnútra, zahraničných vecí, práce, sociálnych vecí a rodiny, verejná ochrankyňa práv, členovia parlamentu, Európskeho parlamentu, Úradu vlády a Slovenského výboru UNICEF. Prítomní bude aj hosť zo zahraničia, vedúci Linky bezpečí z Českej republiky.

3)      v rámci členstva Missing Children International (MCE) sa zapája do tzv. „Big Tweet“ kampane. Zámerom kampane je poukázať na užitočnosť nových komunikačných technológií pri pátraní po nezvestných deťoch. MCE tak nasleduje úspech „tvítovania“ nezvestných osôb vo Veľkej Británii, kde týmto spôsobom komunikuje nezvestných už po 3 roky charitatívna organizácia Missing People. Ciele kampane sú prepojiť členské organizácie na sociálnej sieti Tweeter, v týždni od 27. mája do 4. júna preposielať správy o konkrétnych zmiznutiach (retweet) z rôznych krajín dvakrát denne a zapojiť vedúcich predstaviteľov Európy do preposielania týchto správ tak, aby zasiahli čo najväčší počet prijímateľov. Ide o jednoduchý, moderný a nenákladný spôsob, ako sa zapojiť a podporiť rodiny, ktorých detí sú nezvestné. Ak chcete viac informácií, sledujte na Twitter-i @MissingChildEU.

Ako súvisí Linka detskej istoty s problematikou nezvestných detí?

  • Od roku 2006 v spolupráci s Políciou SR implementuje projekt „Hľadané deti“, ktorého súčasťou je prevádzka linky pre nezvestné deti. Prostredníctvom linky v prípade nezvestnosti dieťaťa poskytuje 24 hodín denne bezplatnú odbornú psychologickú, právnu a administratívnu pomoc.
  • Od roku 2009 prevádzkuje číslo 116 000. Toto bolo vyhradené na základe  Rozhodnutia komisie z 15. februára 2007 ako krízová linka pre nezvestné deti vo všetkých členských štátoch EÚ. V súčasnosti je fungujúce len v 23 krajinách Európy. Jeho spusteniu predchádza splnenie prísnych kritérií, ktorými sú: zabezpečenie anonymity volajúceho, bezplatnosť, non-stop prevádzka, dostupnosť zo všetkých sietí z celej krajiny a poskytovanie služieb deťom a dospelým.
  • Od roku 2011 spolupracuje s Políciou SR na vytvorení tzv. „Child Alert.“ Základnou myšlienkou Child Alert systému je zapojenie širokej verejnosti do pátrania po nezvestnom dieťati prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov, prepravcov, správcov ciest, obchodných sietí, mobilných operátorov a ďalších subjektov, ktorí v rámci svojej činnosti pomôžu zverejniť informáciu o pátraní po dieťati.
  • Linka detskej istoty pri SV UNICEF je členom medzinárodnej organizácie Missing Children Europe, ktorá zastrešuje 28 mimovládnych organizácií v 19 krajinách EÚ a Švajčiarsku.

 

Kto sú nezvestné deti?

Deti, ktoré sa nevrátili domov z akejkoľvek príčiny. Deti, ktoré boli unesené, ktoré sa stratili, alebo sú samé na úteku. Väčšina z nich sa na Slovensku vráti do bezpečia svojho domova. Ale čas, ktorý strávia mimo domova, je práve ten čas, ktorý je pre ne mimoriadne rizikový. 

 

História Medzinárodného dňa nezvestných detí:

25. mája 1979 sa cestou do školy na jednej z ulíc v New York City v USA stratil 6- ročný chlapec Etan Patz. Jeho otec, profesionálny fotograf, rozširoval v najbližšom aj vzdialenom okolí bydliska a synovej školy čiernobiele fotografie v nádeji, že syna nájde. Masívne pátranie, ktoré nasledovalo, upriamilo pozornosť širokej verejnosti na problém stratených detí a detských únosov.

V roku 1983 vyhlásil prezident USA Ronald Regan deň 25. máj za Medzinárodný deň nezvestných detí. V roku 1986 sa k vyhláseniu 25. mája za medzinárodný deň nezvestných detí pripojila aj Kanada. Postupne sa pridávali k inštalácii 25. mája viaceré krajiny Európy a sveta. Na Slovensku sme si Medzinárodný deň nezvestných detí po prvý krát pripomenuli v roku 2007.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: