Končí sa TEENS ≠ KIDS ...

Redakcia | 2. Jul 2009

Osvetová tour TEENS ≠ KIDS sa končí. Cieľom projektu bolo ukázať tínedžerom, že už nie sú deti, že sú zodpovední sami za seba.

Bratislava (2.júla 2009) Osvetová tour TEENS ≠ KIDS sa končí. Cieľom projektu bolo ukázať tínedžerom, že už nie sú deti, že sú zodpovední sami za seba, za svoje telo, zdravie, ale aj za svojich potenciálnych partnerov pri sexuálnych aktivitách, resp. za možnosť otehotnenia. Osvetová tour sa konala na 14 stredných školách po celom Slovensku v období od mája do júna formou interaktívnych diskusií medzi študentmi a odborníkmi - sexuológom, gynekológom a moderátorkou Verou Wisterovou. Celkovo bolo oslovených 1 600 študentov vo veku 15 – 17 rokov z celého Slovenska. Autorkou scenára projektu je doc. Eva Poliaková, PhD., z Pedagogickej fakulty v Nitre, ktorá sa už desiatky rokov venuje výchove mládeže.

Hlavnými témami putovnej tour po celom Slovensku boli najmä láska, priateľstvo a veci s nimi súvisiace. Projekt bol venovaný aj otázkam, čo vlastne láska je, ako ju prežívame, čo nám láska prináša alebo ako ju vníma veda a umenie. Súčasťou interaktívnej diskusie boli aj témy, ako napríklad mravné hodnoty 21. storočia, ale aj potreba vzájomnej komunikácie a zodpovednosti medzi partnermi. Rozoberala sa aj dôležitosť ochrany pred sexuálne prenosnými chorobami, formy antikoncepcie, predchádzanie neželanému tehotenstvu a pod. Problematika nie je podávaná tradičnou formou odborných prednášok, ale tínedžerom bližšou formou. Voľba moderátora roadshow padla na tvár známu z médií, sympatickú a priamočiaru Veru Wisterovú. Mladí ľudia ju dobre poznajú a akceptujú, rovnako aj ona je ochotná podeliť sa s nimi o svoje skúsenosti. Tínedžeri tak boli prístupnejší, odvážnejší a ochotnejší zapojiť sa do diskusie aj na tabuizované a chúlostivé témy.
  
Východiskovými témami projektu bolo najmä tabuizovanie sexuálnej výchovy a znižovanie vekovej hranice pohlavného života či nezodpovedný prístup mladých ľudí k otázke ochrany pri pohlavnom styku. Negatívom v spoločnosti je tiež nedostatočná komunikácia zo strany rodičov, ale aj škôl, kde sexuálna výchova nie je samostatný predmet.
  
Osvetová kampaň odkazuje na webovú stránku www.antikoncepcia.com, kde sa nachádza osobitná sekcia Teens ≠ Kids. Súčasťou sekcie bol aj elektronický dotazník, prostredníctvom ktorého sa študenti mohli zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny  iPody. Zámerom bolo zistiť, ako mladí ľudia vnímajú lásku, a získať informácie o ich sexuálnom správaní. Dotazník obsahoval aj otázky, ktorých cieľom bolo zistiť, či sa mladí ľudia chránia pred sexuálne prenosnými chorobami a nežiaducou graviditou, resp. aké formy antikoncepcie uprednostňujú (pozri príloha). Študenti mali tiež možnosť napísať do dotazníka svoj príbeh lásky.
 
Webová stránka www.antikoncepcia.com obsahuje množstvo informácií z oblasti starostlivosti o zdravie ženy, ale aj informácie týkajúce sa problematiky spôsobu ochrany pred neželaným tehotenstvom Stránka obsahuje chat, lifestylový magazín, kontakty pre užívateľky a, samozrejme veľmi obľúbenú a navštevovanú poradňu odborníka.
   
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo sa chce prostredníctvom stretávania s mladými ľuďmi a pomocou dotazníka dozvedieť čo najviac informácií o ich sexuálnom správaní, o tom, aké informácie v oblasti znalosti a používania antikoncepcie sa im dostávajú, prípadne, v ktorej oblasti je potrebná väčšia osveta. Spoločnosti Bayer pomôžu získané informácie lepšie spoznať profil tínedžerov ako užívateľov antikoncepcie, ich názory a návyky.
  
Spoločnosť Bayer,ako jeden z hlavných partnerov osvetovej tour, je v súčasnosti lídrom v oblasti hormonálnej antikoncepcie a hormonálnej substitučnej liečby. Tým,že je spoločnosť Bayer originálnou spoločnosťou,každoročne investuje do výskumu a vývoja nových liekov.Pretože Slovensko patrí k európskym krajinám s nižšou mierou používania antikoncepcie, má spoločnosť záujem zvýšiť prostredníctvom rôznych edukačných projektov znalosti výhod antikoncepcie najmä medzi mladými ľuďmi a súčasne poukázať na dôležitosť a nutnosť plánovaného rodičovstva.
 

O láske sa veľa hovorí, píše, nakrúcajú sa o nej filmy, myslíš si, že aj reálne existuje?

 

Chrániš sa nejako počas milovania pred sexuálne prenosnými ochoreniami? 

Čo by podľa teba mali predovšetkým dievčatá a chlapci vedieť ešte pred prvým milovaním (sexom)? (najčastejšie odpovede)

  • Ako sa chrániť pred otehotnením a pohlavnými chorobami
  • Aké sú riziká a následky nechráneného pohlavného styku
  • Poznať zdravotný stav partnera
  • Či je to ten pravý/pravá
  • Či sú na sex obaja partneri pripravení
  • Mali by byť dostatočne informovaní
  • Poznať partnera
  • Že aj pri prvom sexe sa dá otehotnieť 


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: