Čo je šťastie? ..."muška jenom zlatá"

Mgr. Marika Koscelníková | 28. May 2013
Čo je šťastie? ...

Čo nás robí šťastnými? Otázka, ktorá sa zdá byť jednoduchá. Zdravie, láska, rodina, pokoj, viera, finančný dostatok, práca... Každý z nás má svoj rebríček hodnôt a podľa neho usmerňuje svoj život.

Čo nás robí šťastnými? Otázka, ktorá sa zdá byť jednoduchá. Zdravie, láska, rodina, pokoj, viera, finančný dostatok, práca... Každý z nás má svoj rebríček hodnôt a podľa neho usmerňuje svoj život.

Definícia šťastia znie: Šťastie je stav spokojnosti so životom. Blaho, ktoré pociťujeme ako radosť a spokojnosť. Šťastie je taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu jeho ľudského poslania. Šťastie je splnenie ideálu, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. K šťastiu patrí prvok náhody, ktorý často prichádza ako dar. Šťastie je komplexný zážitok radosti s ohľadom na vyplnenie nádejí, prianí, očakávaní. Stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom. Šťastie vystupuje ako cieľ ľudskej túžby a konania, jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom ľudského života.

V každej fáze života nás robí spokojnými niečo iné. Stáva sa, že sa dostaneme do bodu, keď máme všetko po čom sme túžili a o čom sme snívali. Napriek tomu pocit naplnenosti neprichádza. Občas máme pocit, že náš život sa nevyvíja tak, ako sme si to predstavovali. Máme chuť vystúpiť z bežiaceho vlaku a urobiť niečo, čo by zmenilo veci okolo nás. Necítime sa byť spokojní a šťastní a nevieme prečo. Pravda je taká, že žiadna vonkajšia zmena, ktorú uskutočníme (zmena zamestnania, bydliska, partnera a podobne) nás šťastnými  neurobí. A ak áno, tak len dočasne. Nie dianie okolo nás, ale to, čo a deje v nás, má vplyv na to, či vnímame svoj život pozitívne. Duchovní vodcovia tvrdia , že šťastie je stav našej mysle. Ak dovolíme negatívnym myšlienkam, aby oslabili našu vieru na spokojný život, ak neustále hľadáme dôvody na to, prečo nebyť šťastní, nemôžeme očakávať, že šťastie sa dostaví. O našom šťastí rozhodujeme predovšetkým my sami. Všetko, čo urobíme aj neurobíme, má vplyv na to, čo sa v našom živote deje.

„Dary, ktoré nám prináša vonkajší svet, nás nikdy neurobia šťastnými. Šťastie sa nedá vlastniť. Šťastný môže človek len byť. Ak hľadáme šťastie vonku, je naše hľadanie úplne zbytočné. Šťastie môžeme nájsť iba vo svojom vnútri. Byť šťastný v skutočnosti  znamená byť sám so sebou a so svojím životom v harmónii, využiť miesto, na ktorom stojím a každý okamih prežiť naplno.“ (Kurt Tepperwein, Cesta ku šťastiu)

To, že nepociťujeme aktuálnu situáciu ako šťastnú, je vecou nášho myslenia. Sme „nastavení“ neustále niečo riešiť. Ani vo chvíľach, ktoré sú pozitívne pre naše prežívanie si nedovolíme vychutnať si ich naplno. Stále nám v mysli bežia obrazy o tom, čo bude, aké to bude, aké to bude mať dôsledky a podobne. Byť šťastný je rozhodnutie. Ak ráno vstanete s tým, že prežijete pekný deň, zaujímavé a príjemné náhody privoláte do svojho života už len tým, že o nich uvažujete a že ich očakávate. Dôležité je nadšenie pre život a vďačnosť za to, čo nám prináša! Nejde o to, aby ste presvedčili sami seba, že ste šťastní, aj keď to pociťujete inak. Ide o vnútorné nastavenie a prijímanie vecí s nadhľadom. Človek sa nerodí šťastný ani nešťastný. Podobu prežívania svojho života si volí sám. Nepríjemné negatívne myšlienky si zakážme.  

„Ovládať svoje vlastné myšlienky nie je tak ťažké ako sa zdá. Všetko je otázka disciplíny, otázka zámeru. Prvým krokom je naučiť sa uvedomovať si svoje myšlienky a premýšľať o tom, o čom premýšľate. Keď sa pristihnete, že premýšľate o niečom negatívnom – začnite premýšľať znova. Keď ste skľúčení, keď ste v ťažkostiach, premýšľajte znova. Ak máte dojem, že svet je zlý, premýšľajte znova. Ak máte pocit, že váš život sa rúti a že ho už nikdy nedáte dokopy, premýšľajte znova. Môžete sa to naučiť.“ (Neale Donald Walsh)

Pri skúmaní rodinného života, jeho vplyvu na prežívanie šťastia v živote, vedci prišli na to, že, že to, ako šťastie prijímame, je predurčené naším vzťahom k matke, najmä počas prvých rokov života. Z výskumu vyplýva, že láskyplná a starostlivá matka, ktorá dbala o naše fyzické aj psychické potreby nám navždy dovolila svojím správaním vedieť, čo je spokojnosť. Nastavila nás na prežívanie príjemných vecí. Ako rodičia môžeme výrazným spôsobom ovplyvniť to, ako budú vnímať život naše deti. Keď sú svedkami nášho vlastného zápasu o „šťastný život“ v podobe zháňania financií, bývania, práce, neustáleho zdôrazňovania toho, čo nemáme, nečakajme, že ich pohľad na život bude iný. Pokiaľ sa od nich naučíme prežívať každý deň do poslednej minúty, budeme sa s nimi tešiť z mušky, ktorá letí okolo a z obeda pod stolom nebudeme robiť drámu, môžeme sa od nich naučiť, čo je šťastie. Hovorí sa „deti sú našim šťastím“. Áno sú. Lebo nás vytrhnú zo zabehaných koľají, zmenia nám priority, životný rytmus a dokážu nás vo vzácnych chvíľkach urobiť deťmi. Sebavedomých, nadšených, milovaných a vďačných ľudí, ktorí majú krásny pocit zo života. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: