Allianz Best Doctors – odborníci na vašej strane

Redakcia | 25. Jun 2013
Allianz Best Doctors – odborníci na vašej strane

Zdravie je v živote každého to najdôležitejšie. Každým rokom pribúda aj na Slovensku počet ľudí s diagnostikovanou rakovinou, leukémiou, či srdcovo-cievnymi ochoreniami. Allianz - Slovenská poisťovňa prináša v rámci svojho produktového portfólia starostlivosť najkvalitnejších zahraničných zdravotníckych zariadení.

Zdravie je v živote každého to najdôležitejšie. Každým rokom pribúda aj na Slovensku počet ľudí s diagnostikovanou rakovinou, leukémiou, či srdcovo-cievnymi ochoreniami. Allianz - Slovenská poisťovňa prináša v rámci svojho produktového portfólia starostlivosť najkvalitnejších zahraničných zdravotníckych zariadení.

Pri diagnostikovaní závažných ochorení sa už viac nebudete musieť spoliehať na názor jedného lekára. S poistením Allianz Best Doctors získate druhý lekárky názor stanovený uznávaným špecialistom z danej oblasti vo svete. V odbornom lekárskom stanovisku bude detailne popísaná diagnóza a zároveň navrhnutý spôsob liečby.

Ak bude Vaša diagnóza potvrdená, služba Best Doctors Vám vyhľadá niekoľko špecializovaných kliník v zahraničí. Po Vašom výbere Vám bude zabezpečený termín zákroku a v zdravotníckom zariadení Vám bude poskytnutá kompletná zdravotná strarostlivosť.

Okrem liečby a operačného zákroku Vám z poistenia uhradíme aj cestovné výdavky, teda náklady na prepravu a ubytovanie, a to nielen pre Vás, ale aj pre človeka, ktorý Vás bude v ťažkej chvíli sprevádzať.

Poistenie Allianz Best Doctors je určené pre dospelých aj deti a kryje nasledovné lekárske postupy liečby:

  • liečbu zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu
  • by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu)
  • celkovú náhradu jednej alebo viacerých srdcových chlopní
  • neurochirurgický zákrok na mozgu a/alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach
  • transplantáciu orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: