15 znakov, ktoré vám napovedia, či vaše dieťa bude vedieť po anglicky

Redakcia | 4. marec 2016

Mnohí rodičia už pochopili, že dobrá znalosť angličtiny je pre budúcnosť ich detí dôležitá. Častokrát však nevedia, ako pre ne vybrať ten správny kurz. Ako by malo vyzerať kvalitné učenie angličtiny vám poradíme v nasledujúcom článku.

„Emka mala rok a 4 mesiace, keď pochopila, že na šmýkačke chodíme „up and down“ a naozaj ma to príjemne prekvapilo a potešilo zároveň,“ usmieva sa Alena z Trenčianskych Stankoviec, ktorá so svojou teraz už 4,5-ročnou dcérkou navštevuje kurzy Helen Doron určené deťom už od útleho veku. „Je skvelé, že dieťa „učenie“ takejto angličtiny ani nevníma, berie ho skôr ako súčasť života - rovnako, ako iné aktivity. Takéto malé deti majú ešte problém s koncentráciou, nevydržia dlho sedieť na jednom mieste, a práve voľnosť a zároveň pestrý program je pre nich to pravé. Pesničky, básničky, hry aj tanec – všetko, teda aj tie najbežnejšie pokyny počujú v jazyku, ktorý sa pre nich stáva ďalším prirodzeným, presne tak, ako slovenčina.“ Práve to je tajomstvo dobrých kurzov - naučiť sa cudzí jazyk rovnako ľahko a prirodzene, ako materinský. A preto pri výbere kurzu angličtiny pre vaše dieťa majte na pamäti tieto skutočnosti:

 1. Slovenčine naše deti rozumejú a hovoria ňou predtým, ako vedia čítať a písať. Je to ten najprirodzenejší spôsob učenia. Ak má škola rovnaký spôsob aj v učení angličtiny, je všetko v poriadku.
 2. Učenie prebieha všetkými zmyslami, tak si ho deti zapamätajú najlepšie. Môžu si jednotlivé veci chytiť, vyskúšať, proste zažiť. Deti nemajú pocit, že sú na kurze, všetko je hravé, cez pesničky, básničky či tanec. Nový jazyk jednoducho objavujú.
 3. Deti angličtinu roboticky neopakujú, nemusia sa drilovať jednotlivé slovíčka. Vďaka pesničkám a rytmu sa naučia hneď frázy, no tiež myslieť v angličtine. Nemusia si jednotlivé slovíčka prácne v mysli prekladať a pri nových výrazoch automaticky vnímajú správnu melódiu, prízvuk a rytmus jazyka.
 4. Ideálne sú malé skupinky 4-8 detí, len tak dokážu mať deti prospech z interakcie s ostatnými deťmi a prijímať individuálnu pozornosť učiteľa. Učiteľ dokáže na deti plnohodnotne reagovať a vytvárať im vhodné podmienky na učenie.
 5. Na deti nie je vyvíjaný nátlak, neukazuje sa na ne prstom a nepožaduje sa okamžitá odpoveď. Je to príliš zastrašujúce a stresujúce. Na správnych kurzoch sa učenie deje zábavným spôsobom a deti sa pozitívne motivujú.
 6. Úspech v učení sa nemeria cez písomky a skúšanie. Deje sa tak cez hry, cez pochopenie situácie, v rámci ktorých dokáže dieťa odpovedať v kreatívnych a originálnych vetách, bez premýšľania a trápenia sa so správnou štruktúrou vety. Tá mu naskočí automaticky neskôr.
 7. Deti sú aktívne zapájané do učenia sa na hodine, podieľajú sa hrách, príbehoch, piesňach, takže sa anglicky učia hravo a úplne prirodzene.
 8. Každý kurz je prispôsobený veku dieťaťa a jeho potrebám. Učiteľ si osnovy dokáže upraviť sám podľa aktuálnej situácie. Kľúč je v špeciálne vyškolených pedagógoch a profesionálne vyvinutých materiáloch a pomôckach, ktoré sú prirodzene integrované do vzdelávacieho procesu a robia ho vysoko efektívnym.
 9. Samozrejmosťou je neustále vzdelávanie sa učiteľa, preto hľadajte taký kurz, kde sú bežné pravidelné semináre a tréningy pedagógov. Je to špecialista na angličtinu, ktorý na deti nehovorí raz slovensky a raz anglicky. Veľa napovie aj jeho certifikácia.
 10. Dôležité je aj podprahové vnímanie angličtiny sluchom v pohodlí domova. Deje sa tak pri bežných činnostiach, ako je jedenie, hranie či zaspávanie a to vďaka domácim CD v originálnej angličtine. Slovnú zásobu či gramatiku deti ľahko zvládnu práve opakovaným počúvaním.
 11. Úspech v učení zaznamenáte len vtedy, ak bude kontinuálne, bez prerušení a častej zmeny vyučovacej metódy. Ustálená štruktúra výučby a prístup k vyučovaniu sú k napredovaniu kľúčové. Zábavné učenie spolu s prepracovanými materiálmi rozvíjajú v dieťati túžbu nasávať nové vedomosti. Dôležité je tiež neprestávať, aj keď pokroky nie sú zjavné na prvý pohľad.
 12. Nemenej dôležitá je aj podpora v rodine – ak deti dostávajú veľa lásky a pozornosti, učia sa lepšie. Ak je vaše dieťa ešte malé, je vhodné, ak kurzy angličtiny navštevujete spoločne, aby ste mohli vidieť, čo a ako sa vaše dieťa učí.
 13. Netlačte na dieťa , pamätajte, že každé má svoje vlastné tempo. Nechajte svoje dieťa učiť sa s radosťou, dôverujte mu.
 14. Dobré kurzy angličtiny sú také, ktoré deti nestresujú, naopak – môžete sa spoločne tešiť z viditeľných výsledkov. Práve také sú kurzy Helen Doron, kde sa deti pútavou formou prostredníctvom hier, pesničiek či riekaniek a počúvaním CD prirodzene naučia myslieť a hovoriť v anglickom jazyku. Overená metóda sa používa už vyše 30 rokov v 35 krajinách po celom svete. Na Slovensku ju nájdete vo viac než  30 mestách, stačí si len kliknúť na www.helendoron.sk.
 15. A ako zistiť, či dieťa navštevuje správny kurz angličtiny? Stačí si zodpovedať tieto otázky: Chce sa mu chodiť na kurzy? Spieva si pesničky aj doma? Opakuje niektoré frázy či slovíčka? Baví sa na hodine? Ak ste odpovedali áno, odpoveď je skutočne jednoduchá.

Fotogaléria

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: