Hľadáte inšpirácie pre deti? Vyskúšajte Akadémiu stromu života

Akadémia stromu života | 27. september 2021
Stromácka Akadémia
foto: Akadémia stromu života

Chceli by ste, aby s vami vaše deti trávili viac času v prírode? Boli aktívnejšie, spoločenskejšie a zaujímali sa o ochranu prírody? Prihláste sa s nimi do Stromáckej akadémie.

Tá predstavuje skvelú príležitosť, ako naučiť vaše deti premýšľať nad problémami, diskutovať o nich a pritom si užiť kopec zábavy. Zároveň vám pomôže hravou formou vysvetliť, že aj oni môžu prispieť k čistejšiemu ovzdušiu, alebo aj to,  prečo sa klimatická kríza týka aj Slovenska. 

Stromácka akadémia

Stromácka akadémia je v súčasnosti jediným dlhodobým a systematickým environmentálnym vzdelávaním na Slovensku, ktoré je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Patrí pod občianske združenie Strom života, ktoré vydáva obľúbený detský environmentálny časopis Stromáčik.  

Akadémia je určená všetkým zvedavým deťom vo veku od 4 do 15 rokov. Prihlásiť sa do nej môžu školské kluby i rodičia, pre ktorých je vedenie svojich detí k rešpektu k životnému prostrediu samozrejmou a prirodzenou súčasťou výchovy a vzdelávania. Pri vyberaní úrovne jednotlivých úloh môžu rodičia a deti slobodne preskakovať z úrovne na úroveň, ako im to vyhovuje.

V Akadémií platí zásada, že každé dieťa je jedinečné a má na niečo talent

Preto sa v nej neznámkuje ani sa nič nebifľuje naspamäť. Nie je v nej dôležité, kto je najlepší, ale či sa pritom všetci dobre zabávali a naučili nové veci.

Členstvo v Akadémií má pre rodičov a školy viaceré výhody ako sú vždy nové  praktické materiály, voľný prístup do databázy starších aktivít či možnosť zúčastniť sa súťaží o zaujímavé ceny. Zároveň majú všetci členovia online verziu časopisu Stomáčik zadarmo. V prípade, že chcú mať doma aj tlačenú verziu, tak platia iba za poštovné.

Stromácka akadémia

Ako vzdelávanie v Stromáckej akadémií vyzerá?

Akadémia je postavená na troch pilieroch:

Prvým pilierom je zážitkové bádanie. Je skvelé, pretože deti si spolu s rodičmi alebo vychovávateľkami vyskúšajú zaujímavé pokusy a experimenty, pri ktorých sa veľa naučia. 

Druhým pilierom sú outdoorové aktivity, ktoré sú s enviro-výchovou úzko prepojené. Platí, že keď s vašim dieťaťom trávite čas vonku zaujímavým spôsobom, začne si viac všímať okolitú prírodu. A pokiaľ sa začne viac zaujímať o prírodu, tak bude chcieť tráviť viac času s vami v prírode. 

Tretím, veľmi dôležitým pilierom, na ktorom je Akadémia založená, je holistický prístup. Deti sa naučia hľadať súvislosti, analyzovať dopady ľudských činov, viesť dialóg s ostatnými a zároveň pri tom komplexne rozvíjajú svoju osobnosť. 

Stromácka akadémia 

Čo potrebujete vedieť pred prihlásením sa do Akadémie?

Stromácka akadémia je spoločná rodinná aktivita. Nájdite si preto chvíľu na plnohodnotné trávenie voľného času v prírode s vašimi deťmi. Zlepšite svoj vzájomný vzťah a umožnite dieťaťu naplno rozvinúť svoj talent a kreativitu. 

Nezabudnite, že deti sa učia opakovaním a napodobňovaním rodičov. Bez vás si vaše dieťa ťažšie osvojí správanie a hodnoty, ktoré mu zostanú po celý život a budú definovať, kým sa stane.  

Pozor, deti si všímajú aj vaše spotrebiteľské správanie. Myslite na to a pokúste sa byť pre nich pozitívnym vzorom. Akadémia Vám v tomto pomôže aj tým, že už spracovala tému finančnej gramotnosti prostredníctvom pútavých materiálov o význame peňazí, ich histórií a správnom využívaní.

Máte otázky k priebehu alebo k cene členstva? Ozvite sa nám, a my Vám všetko radi vysvetlíme.

Stromácka akadémia

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: