Môžu byť slovenské deti ešte viac chránené pred nebezpečnými pneumokokovými infekciami?

Redakcia | 11. Apr 2009

Pneumokokové infekcie sú celosvetovým zdravotníckym problémom. Odhaduje sa, že každoročne na celom svete spôsobia úmrtie až milióna detí mladších ako päť rokov.

Spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK) dostala súhlas od Európskej liekovej agentúry (EMEA) na registráciu pneumokokovej vakcíny, ktorá chráni deti pred život ohrozujúcimi ochoreniami spôsobenými baktériou Streptococcus Pneumoniae (pneumokok), ako sú zápal mozgových blán, zápal pľúc s prítomnosťou baktérií v krvi, či otrava krvi, ale zároveň aj pred pneumokokovým zápalom stredného ucha.

Pneumokokové infekcie sú celosvetovým zdravotníckym problémom. Odhaduje sa, že každoročne na celom svete spôsobia úmrtie až milióna detí mladších ako päť rokov. Rozhodnutie EMEA znamená registráciu novej zbrane proti týmto ochoreniam aj na Slovensku.

„Nová vakcína spoločnosti GSK pokrýva viac typov baktérie Streptococcus Pneumoniae vyvolávajúcich ochorenia v Európe než doteraz používaná pneumokoková vakcína pre dojčatá a deti“. hovorí Jean Stéphenne, prezident a generálny manažér spoločnosti GSK Biologicals. Navyše, v rozsiahlej štúdii overujúcej jej účinnosť pri pneumokokovom zápale stredného ucha vykonanej na Slovensku a v Čechách sa ukázalo, že vakcína poskytuje ochranu pred polovicou prípadov akútneho pneumokokového zápalu stredného ucha.

Akútny zápal stredného ucha je veľmi rozšírené detské ochorenie - odhaduje sa, že ho aspoň raz prekonajú až tri štvrtiny všetkých detí ešte pred dovŕšením tretieho roku a viac ako jedna tretina detí musí bojovať s chronickými infekciami. Zápalom stredného ucha patrí aj niekoľko nelichotivých prvenstiev. Sú najčastejšou príčinou návštev detí do troch rokov u lekára, sú zodpovedné za jeden z najčastejších detských chirurgických zákrokov v Európe (vkladanie tympanostomických trubičiek) a v rozvinutých krajinách sú dokonca jedným z najčastejších dôvodov na predpisovanie antibiotík. V mnohých krajinách pritom dnes dramaticky stúpa odolnosť baktérií na antibiotiká, na ktorej sa vysoká spotreba antibiotík významne podieľa. Možnosti lekárov v liečbe infekcií sa tak znižujú.

Rozhodnutie o európskej registrácii novej vakcíny spoločnosti GSK teda môže mať významný prínos pre verejné zdravie v celej Európe, ale hlavne môže zabrániť tomu, aby malé deti zbytočne trpeli a zomierali.

Desať sérotypov obsiahnutých v novej vakcíne spoločnosti GSK predstavuje hlavné sérotypy vyvolávajúce ochorenie v Európe a sú zodpovedné za približne 56 % až 90 % prípadov invazívneho pneumokokového ochorenia (IPO) u detí vo veku do  5 rokov. V tejto vekovej skupine sú tri pridané sérotypy (1, 5 a 7F) zodpovedné za 3,3 % až 24,1 % prípadov IPO v závislosti od krajiny a sledovaného časového obdobia. Registrácia tejto vakcíny v Európe sa zakladá na údajoch z klinických štúdií v rôznych krajinách (Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Slovenská republika, Švédsko, Španielsko, ako aj Chile). Táto vakcína bola tiež schválená v Kanade na očkovanie dojčiat a detí (od 6 týždňov do 2 rokov) voči 10 sérotypom S. pneumoniae a invazívnemu ochoreniu spôsobenému týmito sérotypmi (prijaté 11. decembra 2008).  V súlade so svojimi záväzkami zabezpečovať dostupnosť vakcín pre rozvojové krajiny spoločnosť GSK predložila Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) žiadosť o predkvalifikáciu (PQ) tejto potenciálne život zachraňujúcej vakcíny už začiatkom roku 2008. PQ je program Svetovej zdravotníckej organizácie na sprístupňovanie liekov aj menej bohatým krajinám.

GlaxoSmithKline Biologicals je celosvetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti výskumu, vývoja a produkcie vakcín, s viac ako 30 vakcínami schválenými na trhu a ďalšími 20, ktoré sú momentálne vo vývoji. Spoločnosť má centrálu v Belgicku a ďalších 13 výrobných prevádzok na celom svete. V roku 2007 distribuovala spoločnosť GSK Biologicals 1.1 miliardy dávok vakcín v 176 krajinách v rozvinutom aj rozvojovom svete – v priemere 3 milióny dávok denne.

GlaxoSmithKline, ako jedna z vedúcich výskumných farmaceutických a zdravotníckych spoločností, sa zameriava na zlepšenie kvality ľudského života, čím umožní ľuďom urobiť viac, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Ďalšie informácie nájdete na www.gsk.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: