Drsnejšie hry? ÁNO

Michaela Klamová | 4. Dec 2019
Drsnejšie hry? ÁNO

Z detskej izby počuť výskot. Nezainteresovaný človek by si myslel, že do nej vtrhlo stádo divých zvierat, no mama vie, že to sa iba ocko hrá s deťmi...

Drsná hra nie je len dominantou otcov, no práve oni sa zvyčajne s deťmi hrajú spôsobom, pri ktorom iným stávajú vlasy dupkom.

Drsnejšie hry sú pre deti výzvou

Zápasenie, súboje či vyhadzovanie do vzduchu je na jednej strane zábavné, no podľa výskumov má aj veľa pozitívnych vplyvov na vývoj dieťaťa.

Pri drsných hrách sa deti naučia veľa o svete okolo seba, o kultúrnych normách či medziľudskej interakcii. Postupne sa učia regulovať svoje emócie a zlepšuje sa ich schopnosť brať ohľad na pocity druhých.

P
ri hre môžu experimentovať so svojimi reakciami, zlepšujú si sociálne zručnosti a učia sa spoznávať svoje mentálne a fyzické hranice.

Práve toto má prekvapivý výsledok – hoci by si človek myslel, že pri týchto hrách stúpa riziko úrazu, opak je pravdou. Podľa prieskumov, deti, ktoré sa s rodičmi pravidelne zapájali do bláznenia a hravých súbojov, mali  v priemere nižší počet úrazov ako ich rovesníci.  

Naučiť sa prehrávať

Pri hre nezabúdajte striedať víťazstvá s porážkami. Deti by mali zažiť oboje, aby sa naučili pracovať so svojimi pocitmi – pozitívnymi aj negatívnymi. Prehra im môže dať do života oveľa viac ako krátka radosť z víťazstva.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: