Agresívne správanie detí neberte na ľahkú váhu!

Redakcia | 17. Apr 2017
Agresívne správanie detí neberte na ľahkú váhu!

Ak päťročné deti bijú alebo zraňujú iné deti, nejde o normálne správanie.

Neprizerajte sa na agresívne správanie dieťaťa

Už aj deti predškolského veku vedia, že druhým sa nemá ubližovať. Často používaná veta: „Veď on to tak nemyslel“ tu nepomôže.

Význam však má to, čo platí všeobecne pri výchove detí: Treba im vymedziť jasné hranice. Agresívne správanie detí môžete do značnej miery redukovať tým, že im dáte jasné pravidlá a pokyny. Majte pritom na pamäti nasledujúce body:

  • Požiadavky na svoje dieťa klaďte len vtedy, ak ste pripravení trvať na tom, aby boli aj splnené.
  • Predtým, ako naň budete klásť požiadavky, si premyslite, čo môžete a chcete urobiť na ich presadenie.
  • Dbajte na to, aby vaše dieťa vždy presne chápalo, čo hovoríte a myslíte.
  • Pokyny formulujte jasne a jednoznačne, nie ako prosbu!
  • Rozsiahlejšie úlohy musíte rozdeliť na menšie kroky, aby ste dieťa nepreťažovali.
  • Kontrolujte, či plní vaše pokyny.
  • Koncentrujte sa najskôr na jednu oblasť správania, napríklad na odstránenie vulgarizmov z reči dieťaťa alebo ubližovanie iným deťom.

Všetky problémy okolo agresivity nemožno vyriešiť šibnutím čarovného prútika. Treba postupovať malými krokmi a vyzbrojiť sa dávkou trpezlivosti. Niekedy pomôže tiež konzultácia so psychológom či pedagógom.

Prečítajte si: Agresivita u malých detí: 9 tipov pre rodičov

Prečítajte si: Stanovte deťom vo výchove hranice

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: