Prvé vyšetrenie novorodenca doma

Dagmar Baluchová | 30. október 2020
Prvé vyšetrenie

Do troch pracovných dní by mal bábätko vyšetriť pediater.

Ak bábätko ešte len čakáte alebo ste sa práve vrátili z pôrodnice, určite vám neuniklo, že preň musíte vybrať pediatra. S ním by ste sa mali dohodnúť na spôsobe prvého vyšetrenia bábätka, ktoré sa má vykonať do troch pracovných dní.

Už pred narodením

O výbere pediatra by ste sa mali rozhodnúť už pred narodením bábätka. Je to aj z dôvodu, že to potrebujete nahlásiť v pôrodnici, kam mu pri vašom prepustení s bábom domov zašlú správu. Niekedy sa však môže stať, že vás vybraný pediater kvôli naplneniu kapacít či z iných dôvodov nemusí prijať. Preto mu ešte počas tehotenstva zavolajte a opýtajte sa ho, či sa vaše bábo môže stať jeho pacientom. Ak už máte detí viac, je to ešte jednoduchšie.

Na Slovensku však stále platí rajonizácia, takže podľa svojho bydliska spadáte pod konkrétneho pediatra, ale napriek tomu si môžete vybrať aj iného. Na zmenu lekára máte právo po šiestich mesiacoch, ak však s ním budete spokojní, vaše dieťa môže byť jeho pacientom až do 26 rokov života.

Pri výbere pediatra zohľadnite:

  • svoju intuíciu a prvý dojem, ktorý na vás lekár urobil
  • názory a skúsenosti známych a rodiny
  • prístrojové vybavenie ordinácie, napríklad či disponuje prístrojom na zistenie hodnoty CRP (C-reaktivný proteín), inhalátorom  ap.
  • miesto, kde sídli – je blízko vášho bydliska, je dostupné špecialistom, napríklad RTG, ortopéd, ORL a pod.? Veľkou výhodou je, ak sú spolu s lekárňou v tom istom stredisku.
  • vybavenie čakárne – blízkosť WC, prípadne detský kútik oceníte najmä vtedy, keď bude dieťa väčšie, prebaľovací pult teraz.
  • poradne – vyhovuje vám ich čas, priebeh?
  • aký má postoj k dojčeniu?
  • aký má cenník?
  • predpisuje recepty aj elektronicky?
  • je možné ho kontaktovať telefonicky alebo mailom v prípade núdze?
Prvé vyšetrenie novorodenca je pre pediatra povinnosťou, to, či sa tak udeje u vás doma alebo priamo v ambulancii, je už vecou dohody. Praxou je, že väčšinou lekárov navštívi rodinu, aby videli, v akých podmienkach dieťa žije.

Prihlásenie do poisťovne

Po narodení dieťatka je potrebné čo najskôr mu na matrike vybaviť rodný list a prihlásiť ho do zdravotnej poisťovne. Rodné číslo dieťatka, názov poisťovne a dátum prihlásenia je pre pediatra dôležitý. Dieťa je síce poistené od narodenia, ale pediater si ho môže zaradiť do svojej databázy až vtedy, keď je tam prihlásené rodičom.  Okrem toho nezabudnite dieťa prihlásiť aj na trvalý pobyt na mestskom alebo obecnom úrade v mieste vášho bydliska. 

Čo lekár vyšetruje?

Pri prvom vyšetrení pediater dieťatko dôkladne prezrie, skontroluje jeho fyzický stav, reflexy, fontanelu i hojenie pupčeka po pôrode. Skonzultuje s vami správu z nemocnice. Ak dieťa podstúpilo po pôrode nejaké vyšetrenia navyše a sú nutné ďalšie, pediater vám odporučí odborníkov, ktorých môžete navštíviť. Tiež s vami dohodne periodicitu poradní, v rámci ktorých sa sleduje fyzický i psychomotorický vývin dieťatka, teda ako rastie a prospieva.

V prvom roku života dieťa absolvuje 9 poradní v ambulancii pediatra

Lekár vás tiež informuje o tom, čo všetko máte v rámci starostlivosti hradené z poisťovne a čo je za doplatok.  Niektorí lekári už pri prvom vyšetrení informujú o očkovacom kalendári a možnosti doplnkových vyšetrení, tiež vás v pravý čas budú informovať o zavádzaní príkrmov a ďalšej starostlivosti.

Určite oceníte, ak vám lekár aj prakticky poradí, napr. ako sa starať o pupočný pahýľ, kedy je vhodné dievčatkám dať prepichnúť uši či vás poučí o vhodnosti kúpania. S pediatrom sa môžete poradiť o dojčení, prípadnom prikrmovaní, vhodných plienkach a vlastne o všetkom, v čom máte neistotu. Všetky rituály pomáhajú dieťatku zvykať si na režim, ktorý je pre jeho pohodu a prospievanie kľúčový.

Vitamíny D a K

Bábätká užívajú aj vitamíny, ktoré im pediater predpíše. Vitamín D sa podáva od prvého dňa tretieho týždňa života. Mamička si odstrieka mliečko do lyžičky a doň kvapne 2 kvapky vitamínu D a podá to dieťatku. Takto postupuje denne do 18. mesiaca veku. Ak je to v zime, pokračuje ďalej až do konca marca.  

Vitamín K sa podáva len dojčeným deťom, aj to len vtedy, ak ho dieťa nedostalo injekčne do svalu v pôrodnici. Je to v prepúšťacej správe, lekár sa podľa toho rozhodne, či ho dieťatko bude alebo nebude užívať.

Starostlivosť o dieťatko je aj vecou dôvery – medzi vami a vaším pediatrom. Po mesiacoch a rokoch možno zistíte, že lekár vášho dieťatka je takmer ako člen vašej rodiny. Sprevádza totiž vaše dieťa doslova od plienok až do čias jeho dospelosti. 

V SPOLUPRÁCI s: Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: