Očkovací kalendár

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Očkovací kalendár

Aké sú možnosti očkovania v SR?

Očkovanie je účinný spôsob prevencie proti infekčným ochoreniam so závažným priebehom alebo závažnými následkami. Očkovací kalendár je rozvrh očkovaní v detskom veku. Úrad verejného zdravotníctva vydáva očkovací kalendár kažodoročne.

Všeobecne o očkovaní

Očkovanie alebo odborne vakcinácia (z lat. vacca - krava) je podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu. Podľa mechanizmu účinku a mechanizmu ochrany rozoznávame vakcináciu aktívnu a pasívnu.

Aktívna imunizácia (vakcinácia) je podanie živého oslabeného, alebo usmrteného mikroorganizmu alebo jeho častí.  Tento mikroorganizmus nie schopný vyvolať ochorenie, ale je schopný vyvolať tvorbu protilátok. Ak sa človek následne stretne s infekciou, je pripravený, pretože protilátky cirkulujú v jeho tele.

Pasívna imunizácia je podanie hotových protilátok, väčšinou vtedy, ak sa človek s infekciou už stretol a predpokladá sa, že nemá protilátky proti danému mikroorganizmu. Protilátky majú určitú životnosť a preto chránia človeka iba určité obdobie. Očkovanie je dnes najdôležitejším ochranným opatrením proti infekčným chorobám. 

Povinné očkovanie

VEK DIEŤAŤA DRUH OČKOVANIA TYP OČKOVANIA
4. deň života tuberkulóza (BCG)  od 1.1.2012 zrušené
3. – 4. mesiac diftéria, tetanus, pertussis acelulárna (DTPa)
vírusová hepatitída B (VHB) haemophilus
influenzae b (Hib) detská obrna (IPV)

I. dávka (základné očkovanie)+ pneumokoky

5. – 6. mesiac II. dávka (základné očkovanie)+ penumokoky
11. – 12. mesiac III. dávka (základné očkovanie) + pneumokoky
od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života morbilli, mumps, rubeola (MMR) I. dávka (základné očkovanie)
v 3. roku života od 1.1.2009 zrušené  
v 6. roku života diftéria, tetanus, pertussis celulárna (DTPw), detská obrna IV. dávka (preočkovanie)
v 11. roku života morbilli, mumps, rubeola (MMR) II. dávka (preočkovanie)
v 13. roku života diftéria, tetanus, pertussis dt – VI. dávka (preočkovanie)
detská obrna (dt-IPV) polio – V. dávka (preočkovanie)

 
Konkrétne informácie o povinnom očkovaní nájdete v článku Povinné očkovanie

 

Nepovinné  očkovanie

 

V Slovenskej republike je možnosť zaočkovať dieťa proti niektorým infekčným ochoreniam. Časť z týchto očkovaní je hradená poisťovňou, pri niektorých je doplatok pacienta. O potrebe očkovania sa poraďte s vašim lekárom, ktorý Vás zároveň bude informovať o výške doplatku.

Viac o nepovinnom očkovaní Nepovinné očkovanie

 
Nepovinné očkovanie je proti nasledujúcim ochoreniam:

  • rotavírus
  • žltačka typu A, alebo kombinovaná vakcína proti typu A+B
  • očkovanie proti meningokokom
  • očkovanie proti kliešťovej meningitíde
  • očkovanie proti rakovine krčka maternice (human papiloma virus)
  • očkovanie proti ovčím kiahnňam (varicella)
  • očkovanie proti ľudskému papiloma vírusu (human papiloma virus)

späť na začiatok