Chúlostivá téma žien: Zmenšovanie prsníkov

PaedDr. Dagmar Baluchová | 4. apríl 2018
zmenšovanie prsníkov, prsia, plastická operácia

Ak už ženy zvažujú chirurgickú úpravu prsníkov, zväčša je to z túžby po ich zväčšení. Nemalú skupinu žien však trápi pravý opak – túžia po menších prsníkoch.

Ak už ženy zvažujú chirurgickú úpravu prsníkov, zväčša je to z túžby po ich zväčšení. Nemalú skupinu žien však zaujíma opak – zmenšenie prsníkov, teda redukčná mammaplastika.

Nadmerná veľkosť prsníkov je príčinou viacerých zdravotných ťažkostí. Medzi najčastejšie patria problémy s chrbticou, držaním tela, ale aj plesňové infekcie kože pod prsníkmi, zápaly, ekzémy, zapareniny.

Pri výrazných rozmeroch prsníkov môže dôjsť aj k ťažkostiam s dýchaním. Abnormálne veľké prsníky prinášajú aj ďalšie nepríjemnosti – obmedzenia pri športovaní a niektorých bežných telesných aktivitách, ako aj pri zháňaní dostatočne veľkého a kvalitného oblečenia.

Redukčná mammaplastika

Jednou z účinných možností vyriešenia tohto problému je redukčná mammaplastika. „Ide o chirurgický výkon určený pre ženy s hypertrofiou (zväčšením) prsnej žľazy, ktoré nie je esteticky akceptované samotnou ženou a môže spôsobovať aj zdravotné ťažkosti. Hmotnosť nadmerne zväčšených prsníkov môže obmedzovať schopnosť viesť normálny aktívny život,“ ozrejmuje na úvod Dr. Kačmár.

Nejde však iba o telesnú stránku... Emocionálny diskomfort  spojený s nadmerným poprsím je rovnako obťažujúci ako telesný diskomfort.

Dievčatá i dôchodkyne

Veľké prsníky sú často pridruženým javom niektorých endokrinných, metabolických a gynekologických ochorení.

Svoju úlohu zohráva aj dedičnosť. Týka sa mnohých žien rôzneho veku. „Gigantické prsníky sa vyskytujú u dievčat v puberte, ide o tzv. virginálnu hypertrofiu. Na psychiku dievčat, ktoré sa chcú zaradiť medzi rovesníkov a nepriťahovať na seba nežiaducu pozornosť a neustále posmešné poznámky, môže mať veľkosť ich prsníkov až devastujúci vplyv,“ hovorí Dr. Magdo.

Ďalšou skupinou sú ženy, ktoré dojčili. Po ukončení dojčenia nepoklesne vždy objem prsníkov tak, ako by ženy chceli, a preto chcú operačné riešenie. „Častejšie po dojčení však vzniká iný problém – objem tkaniva poklesne dostatočne, ale kožná podprsenka ostáva natiahnutá. V takýchto prípadoch nie je potrebné zmenšenie objemu, ale len pozdvihnutie prsníkov a úpravu ich tvaru, je možné vykonať tzv. mastopexiu a modeláciu prsníkov.“

Poslednou najvýraznejšou skupinou sú ženy po menopauze, ktorým robia zväčšené prsníky fyzické ťažkosti – bolesti chrbta, infekcie v podprsnej ryhe, bolesti ramien až poruchy citlivosti rúk z tlaku ramienok podprseniek.

Operácia

Prvá redukčná mammaplastika s tzv. voľnou transplantáciou dvorca a bradavky sa konala už v r. 1922 pod vedením Dr. Thorka. Do súčasnosti prešiel samotný postup spomínaného operačného zákroku mnohými zmenami.

V odbornej literatúre bolo popísaných vyše 60 operačných postupov zmenšovania prsníkov.

Výber metódy závisí od viacerých faktorov, napr. tvaru a veľkosti prsníkov, stupňa ich ovisnutia, polohy dvorca a bradavky.

Zákrok sa najčastejšie vykonáva v celkovej anestézii,“ upozorňuje Dr. Kačmár na dôležitý fakt, avšak pripomína, že „pri malých zmenšovaniach je niekedy možné vykonať operáciu v lokálnej anestézii a analgosedácii pacientky. Pacientka dostane lieky proti bolesti a na stlmenie, je bez bolestí a operáciu si pamätá čiastočne, alebo takmer vôbec. K operácii je potrebné interné predoperačné vyšetrenie a vyšetrenie prsníkov (USG, resp. mamografia).“

Princípom operácie je redukcia žľazy, jej modelácia do požadovaného tvaru s posunom dvorca a odstránenie prebytočnej kože. „V podstate ide o vyrezanie vopred zakreslenej časti kože prsníka, odstránenie časti žľazy, modelovanie zvyšku žľazy do požadovaného tvaru, presun dvorca smerom nahor a nakoniec sa rana uzavrie stehmi. Operácia trvá asi dve hodiny.

Pooperačný režim

Po operačnom zákroku pacientka ostáva  na pozorovanie do druhého dňa, kedy po preväze odchádza domov. Pacientky sa nemusia báť vážnejších pooperačných následkov. „Sú plne sebestačné, avšak je nutné vyhýbať sa telesnej záťaži. Doporučujeme nosenie fixačnej podprsenky po dobu šiestich týždňov. Prsníky sú ihneď po operácii menšie, na definitívny tvar si treba počkať niekoľko mesiacov – prsia počas nich klesajú nižšie, zväčšuje sa vzdialenosť medzi bradavkou a podprsníkovou ryhou a dosiahnu prirodzenejší vzhľad. Dôležité je získať zhodu medzi očakávaniami pacientky a možnosťami estetickej chirurgie (tak ako pri každom inom estetickom zákroku) – ak sú očakávania realistické a možnosti operácie chirurgom dostatočne vysvetlené, spokojnosť s výsledkom operácie je veľká.“

Jazvy

Niektoré ženy, ktoré nad týmto operačným zákrokom vážne uvažujú, odradí jeden dôležitý fakt – jazvy. Žiaľ, bez nich to nejde. „Zmenšenie objemu tkaniva prsníka a odstránenie prebytočnej kože nie je možné vykonať bez jaziev. Nevyhnutná je jazva okolo prsného dvorca, ďalej kolmá jazva smerom ku podprsnej ryhe a často aj jazva v oblasti podprsnej ryhy (tzv. jazva tvaru obráteného T). Jazva okolo dvorca je po vyzretí cca pol roka až 2 roky veľmi nenápadná. Zvislá jazva sa môže trochu roztiahnuť, avšak zostáva esteticky akceptovateľná. Zriedkavo (v prípade malého zmenšenia a kvalitnej kože) sa zmenšovanie prsníka môže vykonať iba s výslednou jazvou okolo dvorca, alebo pomocou liposukcie, vtedy sú jazvy minimálne. Tento prístup je však možný len u malého percenta žien, častejšie sa liposukcia používa ako doplnok ku štandardnej operácii prsníkov.“

Modelácia prsníkov

Od zmenšenia prsníkov je potrebné odlíšiť modeláciu (spevnenie a podvihnutie) poprsia, tzv. mastopexiu. „Je určená ženám s poklesnutými (tzv. ptotickými) prsníkmi pri nepomere medzi veľkosťou kožnej podprsenky a žľazy. Tento stav väčšinou spôsobujú zmeny veľkosti prsníkov počas dojčenia alebo náhle zmeny telesnej hmotnosti,“ ozrejmuje Dr. Kačmár.

ovisnuté prsia po dojčení, plastika, zmenšenie prsníkov

V čom spočíva samotný zákrok? Základný princíp je v tom, že sa nezmenšuje samotný objem prsníka, ale odstraňuje sa prebytočná koža, pričom tkanivo prsníka sa do nej modeluje. Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii. „Dôležité je pripomenúť, že touto operáciou nie je možné dosiahnuť plnosť horného pólu prsníkov a dekoltu. V podstate tvar prsníkov po operácii je podobný ako pred operáciou, ale prsia sú pevnejšie a  menej ovisnuté.“

Ak však ženy chcú mať viac upravený aj tvar prsníkov, existuje možnosť – „pomerne často vykonávame kombináciu modelácie ptotických prsníkov s vložením implantátu. Týmto je možné skorigovať tvar prsníka a vyplniť aj horný pól, teda jednoducho povedané vytvoriť plnší dekolt.“

Komplikácie
Zmenšovanie prsníkov patrí medzi zákroky, pri ktorých sa komplikácie vyskytujú  zriedkavo. Ak sa predsa len objavia, zahŕňajú bežné chirurgické ťažkosti, „ako sú predĺžené hojenie rany, výraznejšie alebo širšie jazvy, nie celkom vyhovujúci vzhľad prsníkov po operácii, zriedkavo povrchová infekcia v rane. Neúplná spokojnosť s výsledným tvarom môže súvisieť s nereálnymi predoperačnými predstavami samotnej pacientky a nedostatočne detailným predoperačným vysvetlením zo strany chirurga. Väčšinou sú všetky tieto komplikácie riešiteľné,“ hovorí Dr. Magdo. Pričom pripomína, že vážnejšie ťažkosti môže po operácii spôsobiť porucha výživy prsného dvorca spôsobená porušeným krvným zásobením. Pri dodržaní operačných zásad je však táto komplikácia zriedkavá.

U žien, ktoré do budúcnosti zvažujú dojčenie, je pri zákroku potrebná vyššia opatrnosť. „Aj keď táto operácia nemusí znamenať úplnú stratu možnosti dojčiť, nedá sa zaručiť, že dojčenie bude v budúcnosti bezproblémové. Súvisí to s možným poranením mliekovodov počas operácie a samozrejme aj s množstvom odstránenej žľazy. Čím viac žľazy sa odstráni, tým je šanca na dojčenie bez komplikácií menšia.“

Ďalšie pooperačné obmedzenie zasahuje do intimity ženy. Súvisí so stratou alebo obmedzením citlivosti bradaviek a prsných dvorcov, alebo naopak ich zvýraznenou citlivosťou. To všetko sa môže podpísať na sexuálnom prežívaní ženy. Podľa skúseností plastických chirurgov však tieto problémy zvyknú do niekoľkých mesiacov po operačnom zákroku ustúpiť, poruchy citlivosti trvalo pretrvávajú iba ojedinele.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: