TOTO platí od septembra pre nástup do škôlok a škôl

MK | 18. august 2020
Do skoly od septembra

Rúška, dezinfekcia, izolačná miestnosť - dochádzka bude POVINNÁ.

B. Gröhling: Na nový školský rok sme pripravení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie. 

SEMAFOR ministerstva školstva

  • Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga.
  • Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca.
  • Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.

„Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia. Žiaci zo škôl s červeným označením sa budú vzdelávať dištančne,“ vysvetlil minister školstva.

Gröhling dodal, že ministerstvo školstva plánuje postupovať individuálne, podľa každého regiónu a situácie v ňom. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú sledovať ohniská nákazy a na základe toho budú rozhodovať o opatreniach v danej oblasti. Na školách v rizikových oblastiach budú platiť prísne opatrenia. Nechceme však zatvárať školy plošne.

Počas troch mesiacov sme s cieľom minimalizovať nákazu zavreli školy a prešli si dištančnou výučbou. Myslím si, že rodičia, žiaci aj učitelia sa zhodnú, že toto obdobie stačilo a je na čase vrátiť sa do škôl v čo najnormálnejšom režime,“ podotkol.

Do školy od 2. septembra TAKTO

  • Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk.
  • Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú rúška v interiéri školy povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov.
  • Pre žiakov prvého stupňa základných škôl sú rúška odporúčané.
  • Študenti vysokej školy nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.
  • Rovnako sa odporúča časté a intenzívne vetranie.
    Toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami.

„Odporúčame nepoužívať klímu a ventilátory. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude zabezpečená minimálne dvakrát denne, dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej raz denne. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak alebo študent vykazuje niektorý z príznakov, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov,“ popísal odporúčania Gröhling.

Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej, základnej a strednej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v trvaní viac ako 3 dni.

Škola si na začiatku roka vyčlení jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia. Ak dieťa, žiak alebo študent vykazuje známky ochorenia, bezodkladne si nasadí rúško.

Školský rok 2020/2021 sa začína 2.septembra 2020

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Ministerstvo školstva zverejní pokyny pre školy na svojom webovom sídle www.minedu.sk, na stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk i na portáli Učíme na diaľku www.ucimenadialku.sk.

Zdroj: minedu.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: