Druhá vlna COVID-19?

UVZSR | 24. jún 2020
Druhá vlna COVI-19?

Rešpektujte karanténu po príchode zo zahraničia, alebo preventívne necestujte.

V posledných dňoch sa objavujú nové ojedinelé prípady nákazy COVID - 19. Hovorí sa o druhej vlne, do akej miery prepukne, záleží na disciplinovanosti. V niektorých krajinách začína chorobnosť na ochorenie COVID-19 opäť narastať.

Druhá vlna COVID-19  

Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa, ak vznikne na Slovensku druhá vlna ochorenia COVID-19, tak je veľký predpoklad, že to budú najmä prípady, ktoré k nám budú importované z iných krajín. UVZSR odporúča, aby ľudia zvážili cestovanie do zahraničia. 

"V regiónoch pracujú dlhoroční skúsení epidemiológovia, ktorí dokážu potvrdené prípady ochorenia COVID-19, respektíve ohniská nákazy veľmi rýchlo identifikovať, podchytiť a nariadiť potrebné protiepidemické opatrenia. 

Pomôcť  môže aktívne zisťovanie prípadov – záchyt pôvodcu nákazy v populácii. Dohľad bude založený na pravidelnom sledovaní akútnych respiračných ochorení, chrípky a syndrómu akútneho ťažkého respiračného ochorenia (SARI), čiže pôjde o bežne používaný systém, ktorý bude rozšírený o sledovanie COVID-19.

V prípade druhej vlny sa budeme snažiť riešiť opatrenia na lokálnej úrovni. Naša práca bude zameraná na rýchly záchyt podozrivého prípadu, jeho diagnostiku, izoláciu, liečbu, podľa potreby hospitalizáciu a zabezpečenie opatrení v ohnisku nákazy u osôb chorých, podozrivých z ochorenia (s klinickými príznakmi COVID-19) a podozrivých z nákazy (nemajú klinické príznaky, ale boli v úzkom kontakte s pozitívnym na COVID-19).

Medzi opatrenia môžu patriť karanténa (domáca izolácia), samozrejme, dohľadávanie kontaktov, zatváranie škôl, ak sa v nich potvrdí ochorenie COVID-19, a podobne.

Nezabúdajte na preventívne opatrenia

Popri tom pristúpime aj k používaniu známych preventívnych opatrení:

  • osobná a respiračná hygiena,
  • sociálne dištančné opatrenia,
  • rúška,
  • rukavice,
  • dezinfekcia rúk,
  • dezinfekcia prostredia.

Jedným z krokov epidemiologického dohľadu je aj záchyt pôvodcu nákazy v životnom prostredí z odpadových vôd, ktoré môžu obsahovať vírusy vylúčené od príznakových a bezpríznakových osôb. Epidemiológia založená na odpadových vodách predstavuje jeden z prístupov, ako objektivizovať výskyt SARS-CoV-2 v populácii.

Zvýšený výskyt prípadov ochorenia COVID-19 sa očakáva na jeseň spolu s nárastom akútnych respiračných ochorení a chrípky. Nevylučujeme, že výskyt ochorení môže nastať aj skôr, keďže už dnes vnímame, že v niektorých krajinách začína chorobnosť na ochorenie COVID-19 narastať."

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: www.uvzsr.sk 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: