Začína sa zbierka na podporu rómskych talentovaných detí

Redakcia | 2. apríl 2012

4. apríl sa po prvýkrát stane Dňom divých makov.

Začína sa zbierka na podporu rómskych talentovaných detí: 4. apríl sa po prvýkrát stane Dňom divých makov

- Občianske združenie Divé maky pri príležitosti Svetového dňa Rómov symbolicky vyhlasuje 4. apríl za Deň divých makov
- Verejná zbierka pomôže získať finančné prostriedky pre talentované rómske deti zo sociálne znevýhodnených rodín
- Po prvýkrát vyjdú do ulíc Bratislavy desiatky dobrovoľníkov, ktorí budú ponúkať náramok proti urieknutiu alebo symbolický pripínací divý máčik
 _______________________________________

Divé maky po prvýkrát vyhlasujú 4. apríl ako Deň divých makov
Inšpiráciou pre Deň Divých makov je Medzinárodný deň Rómov, ktorý vznikol ako pripomenutie celonárodného stretnutia Rómov v britskom Orpingtone 8. apríla 1971. Delegáti zo 14 krajín sa vtedy dohodli aj na spoločnej hymne, piesni Gelem gelem, v preklade „Išli sme, išli“. Na Slovensku sa 4. apríla začne verejná zbierka pre talentované rómske deti. Jej výťažok je určený na to, aby tie najtalentovanejšie rómske deti mohli prísť na týždenný tábor, kde sa počas Letnej akadémie deti zdokonaľujú počas workshopov s odbornými lektormi.

Verejná zbierka: kúpte si náramok proti urieknutiu alebo pripínací divý máčik
„Tento rok nechceme len oslovovať so zbierkou, ale ponúkame darcom červený náramok proti urieknutiu. Je to tradičný a dnes aj veľmi obľúbený spôsob, ako získať symbolickú ochranu. Ak si ho počas Dňa Divých makov kúpite, ochránite nielen seba, ale rovnako aj talent niektorého z našich detí,“ vysvetľuje Barbora Kohútiková, správkyňa OZ Divé maky.

Desiatky dobrovoľníkov budú v celej Bratislave. Stretnete ich v uliciach Starého Mesta, Dome kultúry Zrkadlový háj, obchodných centrách Avion, Polus, Danubia a v hypermarketoch Tesco. Budú mať biele tričká, červené šiltovky s logom Divých makov a   plastovú uzamknutú pokladničku s evidenčným číslom a logom organizácie a povolením o zbierke. Pomôcť sa dá aj  aslaním prázdnej SMS správy na číslo 821 v hodnote 2 €, vložením finančného daru na účet verejnej zbierky č. 2924837379/1100, Tatra banka alebo online darovaním prostredníctvom webovej stranky www.divemaky.sk.

Pozývame vás - pozrite sa v Bratislave na vlastné oči, ako vyzerá rómsky talent!
Deti z Divých makov môžete stretnúť v obchodnom centre Polus 4. apríla 2012 o 16,00 hod. Vystúpia tanečníci, speváčka, aj profesionálni tanečníci zo Street Dance Academy a Credance, ktorí s občianskym združením spolupracujú. Akciu bude moderovať Matej „Sajfa“ Cifra.

Talent mnohých nadaných rómskych detí možno nikto nikdy nespozná
Sú z osád či rodín, ktoré im často nedokážu zabezpečiť ani lepšie vzdelanie. Práve im pomáha občianske združenie Divé maky. Rozvíja ich talent, ale predovšetkým im zabezpečuje kvalitné vzdelanie prostredníctvom darcov. Vďaka Divým makom majú možnosť študovať na stredných školách, navštevovať zaujímavé krúžky a v novom školskom roku už aj vysoké školy. Podporujú ich aj mnohé osobnosti – Petra Polnišová, Laci Strike, Jaro Bekr, Lucia Hablovičová či vnučka Jána Berkyho Mrenicu Barbora Botošová. Vladimíra Dolníková, predsedníčka správnej rady Divých makov: „Doteraz sme vďaka vzdelaniu a pozornosti dokázali zmeniť životný osud 364 rómskym deťom. ĎAKUJEME – PAĽIKERAV!

*** O Divých makoch ***
Občianske združenie Divé maky je unikátne tým, že vytvára systém individuálnej starostlivosti a podpory talentovaných rómskych detí, ktorým chýba sociálne a ekonomické prostredie na rozvoj ich vzdelania. Ich snahou je pomáhať Rómom dostať sa z nepriaznivej životnej situácie, vychovávať vzdelanú rómsku populáciu, ktorá bude mať v budúcnosti predpoklady a motiváciu riešiť problémy svojej komunity. Popri štipendijnom programe pre talentované deti prebieha aj Letná akadémia a workshopy pre rómske deti. Divé maky organizujú pre širokú verejnosť každý rok aj festival  Cigánsky Bašavel, ktorý súvisí s ich ďalším poslaním – systematicky odstraňovať stereotypy a predsudky spoločnosti v otázke rómskej problematiky.

www.divemaky.sk
http://www.facebook.com/pages/Fans-page-DIVE-MAKY/120479681309676

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: